Trg Republike Hrvatske 2, 51000 Rijeka, Hrvatska

Arhiva aktualnosti: Mjera 9 – uspostava proizvođačkih grupa i organizacija

Natječaj zatvoren.

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je dana 24. siječnja 2017. godine Natječaj za provedbu podmjere 9.1. »Uspostava grupa i organizacija proizvođača u poljoprivrednom i šumarskom sektoru«, provedba tipa operacije 9.1.1. “Uspostava proizvođačkih grupa i organizacija“.

Prihvatljivi prijavitelji:

  • Proizvođačke organizacije priznate u razdoblju od 1. siječnja 2014. godine do 31. prosinca 2020. godine u bilo kojem sektoru poljoprivredne proizvodnje u rangu mikro, malih i srednjih poduzeća.

Prihvatljive aktivnosti:

  • Poznavanje i prikupljanje podataka o proizvodnji članova proizvođačke organizacije;
  • Sakupljanje, sortiranje, skladištenje i pakiranje proizvodnje članova proizvođačke organizacije;
  • Komercijalno i računovodstveno upravljanje i/ili
  • Centralizirano knjigovodstvo i sustav fakturiranja.

Financiranje:

  • Javna potpora odobrava se za period od pet godina od datuma odobrenja poslovnog plana;
  • Proizvođačkoj organizaciji može se isplatiti potpora u ukupnom iznosu od 500.000 eura, odnosno najviše 100.000 eura za poslovnu godinu u kunskoj protuvrijednosti. Iznos potpore određuje se u skladu s godišnjom vrijednosti utržene proizvodnje;
  • Javna potpora isplaćuje se na temelju odobrenog poslovnog plana u obliku paušalnog iznosa u godišnjim ratama s tim da se iznos postotka javne potpore postupno smanjuje za svaku sljedeću poslovnu godinu;
  • Iznos prve rate javne potpore izračunava se na temelju prosječne godišnje vrijednosti utržene proizvodnje članova proizvođačke organizacije tri godine prije ulaska u proizvođačku organizaciju sukladno poslovnom planu.

Rok za podnošenje prijava: 24. travnja 2017.

U pripremi projekta za prijavu na natječaje, izradi same prijave i ostale prateće dokumentacije, kao i pružanju usluga vanjskog ureda za osiguranje uspješne provedbe projekta, stojimo na raspolaganju sa našim certificiranim European Project Managerima.

Slobodno nam se obratite sa vašom idejom!

Natječajna dokumentacija: