Trg Republike Hrvatske 2, 51000 Rijeka, Hrvatska

EU natječaji: Infrastruktura u ruralnim područjima (7.)

Osnovne informacije o Mjeri 7

Podmjera 7.1. Sastavljanje i ažuriranje planova za razvoj općina i sela u ruralnim područjima i njihovih temeljnih usluga te planova zaštite i upravljanja koji se odnose na lokalitete Natura 2000. i druga područja visoke prirodne vrijednosti

Operacija 7.1.1 Sastavljanje i ažuriranje planova za razvoj jedinica lokalne samouprave

Korisnici: općine i gradovi s najviše 10.000 stanovnika

Prihvatljiva ulaganja su izrada ili izmjena i dopuna:

 • Prostornog plana uređenja općine ili grada,
 • Strateškog razvojnog programa općine ili grada,
 • Strateških planova razvoja pojedinih gospodarskih sektora na području općine/grada koji je korisnik.

Financiranje:

Iznos potpore: 5.000 - 70.000 EUR po projektu
Intenzitet potpore: do 100% od ukupnih prihvatljivih troškova

 

Podmjera 7.2. Ulaganja u izradu, poboljšanje ili proširenje svih vrsta male infrastrukture, uključujući ulaganja u obnovljive izvore energije i uštedu energije

Operacija 7.2.1. Ulaganja u građenje javnih sustava za vodoopskrbu, odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda

Korisnici: javni isporučitelji vodnih usluga javne vodoopskrbe ili javne odvodnje

Prihvatljiva ulaganja:

 • Građenje javnog sustava za vodoopskrbu, odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda,
 • Kupnja i ugradnja opreme za sustav vodoopskrbe, odvodnje i sustav pročišćavanja otpadnih voda uključujući računalni softver do tržišne vrijednosti.

Financiranje:

Iznos potpore: 30.000 – 1.000.000 EUR po projektu
Intenzitet potpore: do 100% od ukupnih prihvatljivih troškova

Uvjet prihvatljivosti: ulaganja su prihvatljiva u naselju s najviše 2.000 stanovnika.

 

Operacija 7.2.2. Ulaganja u građenje nerazvrstanih cesta

Korisnici: jedinice lokalne samouprave

Prihvatljiva ulaganja: građenje nerazvrstane ceste

Financiranje:

Iznos potpore: 30.000 - 1.000.000 EUR po projekt
Intenzitet potpore: do 100% od ukupnih prihvatljivih troškova

 

Uvjet prihvatljivosti: ulaganja su prihvatljiva u naselju s najviše 5.000 stanovnika.

 

Podmjera 7.4. Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu

Operacija 7.4.1. Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu

Korisnici:

 • jedinice lokalne samouprave,
 • trgovačka društva u većinskom vlasništvu jedinica lokalne samouprave,
 • javne ustanove neprofitnog karaktera u kojima su osnivači jedinice lokalne
 • samouprave osim javnih vatrogasnih postrojbi, lokalnih i regionalnih razvojnih agencija,
  udruge/organizacije civilnog društva i vjerske zajednice koje se bave humanitarnim i društvenim djelatnostima (isključujući lokalne akcijske grupe),
 • lokalne akcijske grupe koje su odabrane unutar Programa.

Prihvatljiva ulaganja su građenje i/ili opremanje:

 • vatrogasnog doma i spremišta, društvenog doma/ kulturnog centra, planinarskog doma i skloništa, turističkog informativnog centra, dječjeg igrališta, sportske građevine, objekta za slatkovodni sportski ribolov, rekreacijske zone na rijekama i jezerima, biciklističke staze i trake, tematskog puta i parka,
 • građevine za ostvarivanje organizirane njege, odgoja, obrazovanja i zaštite djece do polaska u osnovnu školu,
 • javne zelene površine (park i sl.), pješačke staze, pješačke zone, otvorenog odvodnog kanala, groblja, tržnice, javne prometne površine.

Financiranje:

Iznos potpore: 15.000 – 1.000.000 EUR po projektu
Intenzitet potpore: od 80 do 100% od ukupnih prihvatljivih troškova

Uvjet prihvatljivosti: ulaganja su prihvatljiva u naselju s najviše 5.000 stanovnika.

U pripremi projekta za podnošenje Zahtjeva za potporu, izradi samog Zahtjeva za potporu i ostale prateće dokumentacije, kao i pružanju usluga vanjskog ureda za osiguranje uspješne provedbe projekta, stojimo na raspolaganju sa našim certificiranim European Project Managerima.

Slobodno nam se obratite sa vašom idejom!

Vezana dokumentacija

Pravilnik o provedbi Mjere 07_NN 71_16