Trg Republike Hrvatske 2, 51000 Rijeka, Hrvatska

Arhiva aktualnosti: Potpora za primarne proizvođače zbog otežanih uvjeta poslovanja uzrokovanih COVID-19

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je dana 8.veljače 2021. godine Obavijest o novoj potpori za primarne proizvođače zbog otežanih uvjeta poslovanja uzrokovanih pandemijom bolesti COVID-19.

 

Mjere potpore za koje se korisnici mogu prijaviti su sljedeće:

 • Mjera 1. Potpora uzgajivačima goveda u sustavu krava – tele
 • Mjera 2. Potpora uzgajivačima tovne junadi
 • Mjera 3. Potpora uzgajivačima krmača
 • Mjera 4. Potpora proizvođačima jabuka
 • Mjera 5. Potpora proizvođačima mandarina
 • Mjera 6. Potpora proizvođačima krumpira

 

Prihvatljivi prijavitelji:

Mikro, mala, srednja i velika poduzeća upisana u Upisnik poljoprivrednika.

 •  Za Mjeru 1. Potpora uzgajivačima goveda u sustavu krava – tele i Mjeru 2. Potpora uzgajivačima tovne junadi, poduzeća koja osim navedenog ispunjavaju i sljedeće uvjete:
  • upis u Registar farmi,
  • upis grla u JRDŽ.
 • Za Mjeru 3. Potpora uzgajivačima krmača, poduzeća koja osim navedenog ispunjavaju i sljedeće uvjete:
  • upis u Registar farmi,
  • u JRDŽ na dan 30. 11. 2020. ima upisano najmanje 6 krmača,
  • imati registriran promet od najmanje 10 svinja po krmači u razdoblju od 1. 1. 2020. do 31. 12. 2020. godine.
 • Za Mjeru 4. Potpora proizvođačima jabuka, Mjeru 5. Potpora proizvođačima mandarina i Mjeru 6. Potpora proizvođačima krumpira, poduzeća koja osim navedenog ispunjavaju i sljedeće uvjete:
  • podnijeli su Jedinstveni zahtjev za potporu za površine pod jabukama i/ili mandarinama i/ili krumpirom u 2020. godini,
  • stavili su na tržište:
   • za mjeru 4: u referentnom razdoblju od 1. 8. 2020. do 31. 12. 2020. godine najmanje 15 tona/ha jabuke,
   • za mjeru 5: u referentnom razdoblju od 1. 9. 2020. do 31. 12. 2020. godine najmanje 7,5 tona/0,5 ha mandarine,
   • za mjeru 6: u referentnom razdoblju od 1. 9. 2020. do 31. 12. 2020. godine najmanje 40 tona/2 ha krumpira.

 

Financiranje:

Najviši iznos potpore: 100.000 EUR po korisniku

 • Iznos potpore za Mjeru 1, Mjeru 2 i Mjeru 3 utvrđuje se razmjerno broju prihvatljivih grla za potporu,
 • Jedinični iznos potpore za Mjeru 4, Mjeru 5 i Mjeru 6 utvrđuje se sukladno površinama pod jabukom, mandarinom i krumpirom evidentiranima u ARKOD sustavu (maksimalno 5.000 kn po ha).

 

Rok za podnošenje prijava: od 10. veljače 2021. do 05. ožujka 2021. godine.

 

U pripremi projekta za prijavu na natječaj PBIRO Vam stoji na raspolaganju sa svojim dugogodišnjim iskustvom u području izrade poslovnih planova i investicijskih studija, te pripremi projekata i projektnih prijedloga za prijave na javne natječaje za poticaje i potpore.

Slobodno nam se obratite sa vašim prijedlogom!

 

Natječajna dokumentacija:

Uz ispisani i ovjereni zahtjev za potporu potrebno je priložiti:

 • Izjavu iz Priloga 1 Pravilnika,
 • Kopiju Referentne stranice Godišnjeg financijskog izvještaja poduzetnika za 2020. godinu ukoliko je podnositelj pravna osoba
 • Za mjeru 4, 5 i 6 potrebno je dodatno priložiti i dostaviti popratnu dokaznu dokumentaciju za trženje robe u referentnom razdoblju.
  • Prihvatljivi dokaz o trženju je:
   • za korisnike koji su upisani u Registar poreznih obveznika: otpremnica/račun izdana od strane podnositelja Zahtjeva u referentnom razdoblju
   • za korisnike koji nisu upisani u Registar poreznih obveznika: podatak iz Evidencije o poljoprivrednoj proizvodnji i prodaji vlastitih proizvoda iz Upisnika poljoprivrednika /poljoprivrednih gospodarstava