Trg Republike Hrvatske 2, 51000 Rijeka, Hrvatska

Arhiva aktualnosti: Ulaganje u šumsku infrastrukturu (4.3.)

Natječaji zatvoreni.

Tip operacije 4.3.1. Investicije u osnovnu infrastrukturu javnog navodnjavanja

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je 28. siječnja 2019.  godine Natječaj za podmjeru 4.3. „Potpora za ulaganja u infrastrukturu vezano uz razvoj, modernizaciju i prilagodbu poljoprivrede i šumarstva“, tip operacije 4.3.1. „Investicije u osnovnu infrastrukturu javnog navodnjavanja“.

Prihvatljivi prijavitelji:

 • Jedinice područne (regionalne) samouprave.

Prihvatljive aktivnosti:

 • Izgradnja cjelovitog sustava navodnjavanja u skladu s tehničkim rješenjima i građevinskom dozvolom (akumulacije, kanali, površinska i/ili podzemna drenaža kao elementi funkcionalne cjeline projekta, crpne stanice, cjevovodi, distribucijska mreža, nadzorno upravljački sustav i slično)

Financiranje:

 • Najniži iznos potpore: 150.000 EUR
 • Najviši iznos potpore: 15.000.000 EUR
 • Intenzitet potpore: najviše 100 % od ukupnih prihvatljivih troškova projekta

Rok za podnošenje prijava: od 28. veljače 2019. godine od 12:00 sati do 29. travnja 2019. godine do 12:00 sati.

Tip operacije 4.3.3. Ulaganje u šumsku infrastrukturu

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju  objavila je 29. studenoga 2018. godine Natječaj za podmjeru 4.3. „Potpora za ulaganja u infrastrukturu vezano uz razvoj, modernizaciju i prilagodbu poljoprivrede i šumarstva“, tipa operacije 4.3.3. „Ulaganje u šumsku infrastrukturu“.

Prihvatljivi prijavitelji:

 • šumoposjednici
 • udruženja šumoposjednika/šumovlasnika
 • trgovačka društva, druge pravne osobe i tijela državne uprave čiji je osnivač Republika Hrvatska koje gospodare šumama i šumskim zemljištima u vlasništvu Republike Hrvatske sukladno Zakonu o šumama
 • jedinice lokalne samouprave.

 Prihvatljive aktivnosti:

 • ulaganja u izgradnju i/ili rekonstrukciju primarne i sekundarne šumske prometne infrastrukture.

 Financiranje:

 • Najniži iznos potpore: 10.000 eura
 • Najviši iznos potpore: 1.000.000 eura
 • Intenzitet potpore: 100%  od ukupnih prihvatljivih troškova (85 % proračun Europske unije, 15% državni proračun Republike Hrvatske)

 Rok za podnošenje prijava: od 2. siječnja 2019. godine od 12:00 sati do 1. srpnja 2019. godine do 12:00 sati.

U pripremi projekta za prijavu na natječaj PBIRO Vam stoji na raspolaganju sa svojim dugogodišnjim iskustvom u području izrade poslovnih planova i investicijskih studija, te pripremi projekata i projektnih prijedloga za prijave na javne natječaje za poticaje i potpore.

Slobodno nam se obratite sa vašim prijedlogom!

Natječajna dokumentacija:

Tip operacije 4.3.1.

Tip operacije 4.3.3.