Trg Republike Hrvatske 2, 51000 Rijeka, Hrvatska

EU natječaji: Ulaganje u šumsku infrastrukturu (4.3.)

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju  objavila je 29. studenoga 2018. godine Natječaj za podmjeru 4.3. „Potpora za ulaganja u infrastrukturu vezano uz razvoj, modernizaciju i prilagodbu poljoprivrede i šumarstva“, tipa operacije 4.3.3. „Ulaganje u šumsku infrastrukturu“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020.

Prihvatljivi prijavitelji:

  • šumoposjednici
  • udruženja šumoposjednika/šumovlasnika
  • trgovačka društva, druge pravne osobe i tijela državne uprave čiji je osnivač Republika Hrvatska koje gospodare šumama i šumskim zemljištima u vlasništvu Republike Hrvatske sukladno Zakonu o šumama
  • jedinice lokalne samouprave.

 Prihvatljive aktivnosti:

  • ulaganja u izgradnju i/ili rekonstrukciju primarne i sekundarne šumske prometne infrastrukture.

 Financiranje:

  • Najniži iznos potpore: 10.000 eura
  • Najviši iznos potpore: 1.000.000 eura
  • Intenzitet potpore: 100%  od ukupnih prihvatljivih troškova (85 % proračun Europske unije, 15% državni proračun Republike Hrvatske)

 Rok za podnošenje prijava: od 2. siječnja 2019. godine od 12:00 sati do 1. srpnja 2019. godine do 12:00 sati.

U pripremi projekta za prijavu na natječaj PBIRO Vam stoji na raspolaganju sa svojim dugogodišnjim iskustvom u području izrade poslovnih planova i investicijskih studija, te pripremi projekata i projektnih prijedloga za prijave na javne natječaje za poticaje i potpore.

Slobodno nam se obratite sa vašim prijedlogom!

Natječajna dokumentacija: