Trg Republike Hrvatske 2, 51000 Rijeka, Hrvatska

Arhiva aktualnosti: Novo sudjelovanje u sustavima kvalitete (3.1.)

Natječaj zatvoren.

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je dana 23. svibnja Natječaj za provedbu Podmjere 3.1. ''Potpore za novo sudjelovanje u sustavima kvalitete'' - provedba tipa operacije 3.1.1. ''Potpora za sudjelovanje poljoprivrednika u sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode i u sustavu ekološke poljoprivredne proizvodnje''.

Prihvatljivi prijavitelji:

  • Aktivni poljoprivrednici uključeni u EU ili nacionalni sustav kvalitete ili u sustav ekološke poljoprivredne proizvodnje

Prihvatljivi troškovi:

  1. Prihvatljivi troškovi za korisnike u sutavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode:
  • Troškovi ulaska u sustav kvalitete,
  • Godišnji troškovi sudjelovanja u sustavu kvalitete,
  • Troškovi stručne kontrole i certifikacije ovlaštenog kontrolnog tijela,
  • Troškovi tiskanja znaka kvalitete u svrhu označavanja proizvoda.

       2. Prihvatljivi troškovi za korisnike u sustavu ekološke poljoprivredne proizvodnje su troškovi tiskanja ekološkog znaka ili oznake da je proizvod u prelaznom periodu.

Financiranje:

  • Najviši iznos potpore: 15.000 EUR (maksimalno 3.000 eura godišnje protuvrijednosti u kunama, na period od 5 godina)
  • Intenzitet potpore: 100%
  • Intenzitet potpore za tiskanje znaka kvalitete, ekološkog znaka i oznake da je proizvod u prelaznom razdoblju: 25%

Rok za podnošenje prijava: 18. rujan 2017.

U pripremi projekta za prijavu na natječaj PBIRO Vam stoji na raspolaganju sa svojim dugogodišnjim iskustvom u području izrade poslovnih planova i investicijskih studija, te pripremi projekata i projektnih prijedloga za prijave na javne natječaje za poticaje i potpore.

Slobodno nam se obratite sa vašim prijedlogom!

Natječajna dokumentacija:

Pravilnik o provedbi mjere 03 ''Sustavi kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode'', podmjere 3.1. ''Potpore za novo sudjelovanje u sustavima kvalitete'' i podmjere 3.2. ''Potpora za aktivnosti informiranja i promoviranja koje provode skupine proizvođača na unutarnjem tržištu'' iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (NN 111_15, 33/17)

Podmjera 3.1. - natječajna dokumentacija