Trg Republike Hrvatske 2, 51000 Rijeka, Hrvatska

Aktualno, Najave natječaja: Indikativan plan objave Natječaja za 2024. godinu – Zajednička poljoprivredna politika

Ministarstvo poljoprivrede objavilo je Plana objave natječaja iz Programa Zajedničke poljoprivredne politika za 2024. godinu.

 

I. KVARTAL:

78.02. Potpora za pružanje savjetodavnih usluga

73.12. Potpora malim poljoprivrednicima

78.01. Potpora prenošenju znanja – 2. natječaj

77.03. Potpora za EIP operativne skupine

70.05. Potpora za očuvanje, održivo korištenje i razvoj genetskih izvora u poljoprivredi

75.01. Uspostava mladih poljoprivrednika

 

II. KVARTAL:

77.05. Potpora za uspostavu i rad proizvođačkih organizacija

72.01. Potpora za ograničenje u gospodarenju šumama (Natura 2000, NKS)

75.02. Diverzifikacija dohotka poljoprivrednih gospodarstava na nepoljoprivredne aktivnosti

73.08. Izgradnja šumske infrastrukture

76.01. Osiguranje poljoprivredne proizvodnje

 

III. KVARTAL:

73.06. Modernizacija šumarskih tehnologija u pridobivanju drva, šumskouzgojnim radovima i proizvodnji ŠRM-a (šumskog reprodukcijskog materijala)

77.04. Potpora za kratke lance opskrbe i lokalna tržišta

73.14. Razvoj poslovanja u ruralnim područjima

73.05. Rekonstrukcija (konverzija) degradiranih šuma

74.01. Potpora za sustave javnog navodnjavanja

77.02. Potpora za aktivnosti informiranja i promoviranja koje provode skupine proizvođača na unutarnjem tržištu

 

IV. KVARTAL:

73.13.  Potpora javnoj infrastrukturi u ruralnim područjima – projekti dječjih vrtića, tržnica, javnih skloništa za napuštene i izgubljene životinje, centara za unaprjeđenje i razvoj poljoprivrede i vatrogasnih domova dobrovoljnih vatrogasnih društava (osim na otocima)

78.02. Potpora za pružanje savjetodavnih usluga – 2. natječaj

73.11. Potpora za ulaganja u preradu poljoprivrednih proizvoda

77.01. Potpora za sudjelovanje poljoprivrednika u sustavima kvalitete – 2. natječaj

73.07.  Modernizacija tehnologija u predindustrijskoj preradi drva

73.01. Neproizvodna ulaganja u poljoprivredi za prirodu i okoliš

 

PO POTREBI:

73.02. Obnova poljoprivrednog potencijala