Trg Republike Hrvatske 2, 51000 Rijeka, Hrvatska

Arhiva aktualnosti: Operativne skupine – 16.1.2.

NATJEČAJ ZATVOREN!

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je  dana 21. svibnja 2021. godine drugi Natječaj za provedbu Podmjere 16.1. „Potpora za osnivanje i rad operativnih skupina Europskog partnerstva za inovacije (EIP) za poljoprivrednu produktivnost i održivost“ – provedba tipa operacije 16.1.2 „Operativne skupine“.

Prihvatljivi prijavitelji:

  • Operativne skupine koje s Agencijom za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju imaju sklopljene ugovore o financiranju temeljem Natječaja za provedbu tipa operacije 16.1.1

Prihvatljivi troškovi:

  • Tekući troškovi (troškovi plaća) provedbe projekta su troškovi za rad operativnih skupina za vrijeme trajanja projekta u svrhu provedbe projekta,
  • Izravni troškovi provedbe projekta, uključujući i istraživačke aktivnosti vezane za pojedini praktični projekt ako su primjenjive na temelju poslovnog plana projekta i mogu se izravno povezati s provedbom aktivnosti na projektu i kao takvi evidentirani su u poslovnim knjigama te isti ne smiju uključivati neizravne troškove,
  • Neizravni troškovi u skladu s člankom 68. stavkom 1. točkom (b) Uredbe (EU) br. 1303/2013 su troškovi koji nisu izravno prikazane aktivnosti, ali se stvaraju kao trošak tijekom provedbe projekta,
  • Troškovi putovanja,
  • Dnevnice.

Financiranje:

  • Najniža visina javne potpore: 30.000 eura
  • Najviša visina javne potpore: 200.000 eura
  • Intenzitet potpore: 100%

Rok za podnošenje prijava: od 14. lipnja 2021. godine od 12:00 sati do 31. kolovoza 2021. godine do 12:00 sati.

 

U pripremi projekta za prijavu na natječaj PBIRO Vam stoji na raspolaganju sa svojim dugogodišnjim iskustvom u području izrade poslovnih planova i investicijskih studija, te pripremi projekata i projektnih prijedloga za prijave na javne natječaje za poticaje i potpore.

Slobodno nam se obratite sa vašim prijedlogom!

 

Natječajna dokumentacija:

Natječajna dokumentacija - 16.1.2.