Trg Republike Hrvatske 2, 51000 Rijeka, Hrvatska

Arhiva aktualnosti: Investicije u osnovnu infrastrukturu javnog navodnjavanja – 4.3.1

NATJEČAJ ZATVOREN!

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je dana 18. siječnja 2022. godine Natječaj za provedbu Podmjere 4.3. „Potpora za ulaganja u infrastrukturu vezano uz razvoj, modernizaciju i prilagodbu poljoprivrede i šumarstva“, tipa operacije 4.3.1 „Investicije u osnovnu infrastrukturu javnog navodnjavanja“.

Prihvatljivi prijavitelji:

  • Jedinice područne (regionalne) samouprave.

Prihvatljive aktivnosti:

  • Izgradnja cjelovitog sustava navodnjavanja u skladu s tehničkim rješenjima i građevinskom dozvolom (akumulacije, kanali, površinska i/ili podzemna drenaža kao elementi funkcionalne cjeline projekta, crpne stanice, cjevovodi, distribucijska mreža, nadzorno upravljački sustav i slično).

Financiranje:

  • Najniži iznos potpore: 150.000 EUR
  • Najviši iznos potpore: 15.000.000 EUR
  • Intenzitet potpore: najviše 100 % od ukupnih prihvatljivih troškova projekta

Rok za podnošenje prijava: od 01. veljače 2022. godine od 12:00 sati do 31. ožujka 2022. godine do 12:00 sati.

 

U pripremi projekta za prijavu na natječaj PBIRO Vam stoji na raspolaganju sa svojim dugogodišnjim iskustvom u području izrade poslovnih planova i investicijskih studija, te pripremi projekata i projektnih prijedloga za prijave na javne natječaje za poticaje i potpore.

Slobodno nam se obratite sa vašim prijedlogom!

Natječajna dokumentacija:

I. Izmjena Natjecajne dokumentacije

Natječajna dokumentacija-4.3.1

Pravilnik (NN 91/2019, 37/2020, 31/2021, 134/2021)