Trg Republike Hrvatske 2, 51000 Rijeka, Hrvatska

Arhiva aktualnosti: Business Development and Innovation Croatia

NATJEČAJ ZATVOREN!

Program Business Development and Innovation Croatia financiran je u okviru Norveške darovnice i dio je financijskog mehanizma Europskog gospodarskog prostora (EGP) i Norveškog financijskog mehanizma (EEA and Norway Grants) za razdoblje 2014. – 2021. Cilj Programa je povećanje stvaranja vrijednosti i održivog rasta hrvatskog poslovnog sektora uz poticanje bilateralne suradnje između hrvatskih i norveških gospodarskih subjekata.

Prihvatljivi prijavitelji:

Individualna projektna shema:

 • mikro, mala, srednja i velika poduzeća.

Mala grant shema:

 • mikro, mala i srednja poduzeća.

Prihvatljivi partneri:

 • Entiteti javnog i privatnog sektora, registrirani kao prave osobe u zemlji donora (Norveška) ili Hrvatskoj.

Prihvatljive aktivnosti:

Inovativna zelena industrija:

 • Razvoj, implementaciju i ulaganje u inovativne ekološki prihvatljive tehnologije,
 • Razvoj zelenih proizvoda i usluga,
 • Razvoj i implementaciju „zelenijih proizvodnih procesa“.

Plavi rast:

 • Razvoj i ulaganje u pomorske suprastrukture,
 • Razvoj i ulaganje u obalni i pomorski turizam,
 • Razvoj i ulaganje u plavu biotehnologiju,
 • Razvoj i ulaganje u iskop morskog dna,
 • Razvoj proizvoda i rješenja vezanih za pomorski transport,
 • Razvoj rješenja vezanih za plavu energiju,
 • Razvoj inovativnih proizvoda i rješenja u ribarstvu i akvakulturi,
 • Razvoj inovativnih rješenja vezanih za morski otpad,
 • Razvoj inovativnih tehnologija za vodoopskrbu, uključujući desalinizaciju.

Financiranje:

 • Najniži iznos:
  • Individualna projektna shema: 200.000 EUR
  • Mala grant shema: 50.000 EUR
 • Najviši iznos:
  • Individualna projektna shema: 1.500.000 EUR
  • Mala grant shema: 200.000 EUR

Intenzitet potpore: od 10% do 70% privatljivih troškova projetka

 • Regionalne potpore:
  • Jadranska Hrvatska: 35%
  • Kontinentalna Hrvatska: 25%
 • Potpore za MSP:
  • Usluge savjetovanja: 50%
  • Sudjelovanje na sajmovima: 50%
 • Potpore za projekte istraživanja i razvoja:
  • Eksperimentalni razvoj (TRL 5- TRL8): 25% - 60%
 • Potpore za inovacije (MSP): 50% - mogućnost uvećanja za 10% ili 20%
 • Potpore za zaštitu okoliša:
  • Nadilaženje normi Unije u području zaštite okoliša ili povećanje razine zaštite, u slučaju nedostatka normi: 40%-70%
  • Rana prilagodba budućim normama Unije: 5%-35%
  • Mjere energetske učinkovitosti: 30%-65%

Rok za podnošenje prijava: do 15. studenog 2020. godine

U pripremi projekta za prijavu na natječaj, izradi same prijave i ostale prateće dokumentacije, kao i pružanju usluga vanjskog ureda za osiguranje uspješne provedbe projekta, stojimo na raspolaganju sa našim certificiranim European Project Managerima.

Slobodno nam se obratite sa vašom projektnom idejom!

Natječajna dokumentacija:

 1. Očekivani ishodi provedbe projekta - predložak krajem kolovoza
 2. Proračun aktivnosti
 3. Plan isplate 
 4. Plan provedbe projekta 
 5. Predložak plana nabave
 6. Pismo namjere
 7. Predložak poslovnog plana 
 8. Nacrt sporazuma o partnerstvu
 9. Životopisi projektnog tima
 10. Izjava poduzetnika da nije u teškoćama
 11. Izjava o porezom dugovanju i nekažnjavanju- poduzetnik i partner-ako je primjenjivo
 12. Predložak komunikacijskog plana
 13. Certifikat o registraciji
 14. Ovjereni godišnji financijski računi
 15. Godišnje izvješće za 2019.