Trg Republike Hrvatske 2, 51000 Rijeka, Hrvatska

Aktualno, Najave natječaja: Plan objave PDP-ova sufinanciranih iz programa ULJP 2021.-2027. – Izravna dodjela

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, Upravljačko tijelo Programa Učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027., objavljuje Godišnji plan objave poziva na dostavu projektnih prijedloga, s ciljem informiranja javnosti i omogućavanja pravovremene pripreme projektnih prijedloga potencijalnih prijavitelja.

Godišnji plan objave poziva na dostavu projektnih prijedloga sadrži indikativni popis poziva i rokova poznatih u trenutku izrade plana te je podložan izmjenama i dopunama.

Godišnji plan objave PDP-ova za 2021.-2027. - I. izmjena

Godišnji plan objave PDP-ova za 2021. - 2027.

 

I) Jačanje kompetencija odgojno-obrazovnih radnika u skladu s reformskim procesima:

 • Ukupan iznos bespovratnih sredstava: 44.000.000,00 EUR
 • Prihvatljivi korisnici: ​AZOO, Središnji ured Zagreb
 • Kratki opis prihvatljivih aktivnosti:
  • jačanje kapaciteta AZOO u području trajnog stručnog usavršavanja dionika u sustavu,
  • trajno stručno usavršavanja odgojno-obrazovnih radnika.
 • Najniži i najviši iznos bespovratnih sredstava: n/p - n/p EUR
 • Planirano trajanje projekta: do 60 mjeseci
 • Indikativni datum objave i rezultata PDP-a: rujan 2023. - studeni 2023.

 

II) Mapiranje vještina za zelenu i digitalnu tranziciju:

 • Ukupan iznos bespovratnih sredstava: 740.000,00 EUR
 • Prihvatljivi korisnici:
  • Prijavitelj: Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, Uprava za tržište rada i zapošljavanje
  • Partner: Hrvatski zavod za zapošljavanje
 • Kratki opis prihvatljivih aktivnosti:
  • izrada metodologije za mapiranje vještina za zelenu i digitalnu tranziciju,
  • provedba mapiranja te analiza i diseminacija provedenog mapiranja,
  • provedba radionica za predstavnike HZZ-a za korištenje izrađenog modula za profesionalni razvoj karijere.
 • Najniži i najviši iznos bespovratnih sredstava: n/p - n/p EUR
 • Planirano trajanje projekta: 30 mjeseci
 • Indikativni datum objave i rezultata PDP-a: listopad 2023. - prosinac 2023.

 

III) Podrška izvrsnosti, inovativnosti i vidljivosti SOO:

 • Ukupan iznos bespovratnih sredstava: 15.000.000,00 EUR
 • Prihvatljivi korisnici: ​ASOO, Odjel za europske poslove, međunarodnu suradnju i projekte
 • Kratki opis prihvatljivih aktivnosti:
  • organizacija i provedba državnih natjecanja u SOO,
  • provedba promotivnih kampanja u SOO.
 • Najniži i najviši iznos bespovratnih sredstava:  n/p - n/p EUR
 • Planirano trajanje projekta: 75 mjeseci
 • Indikativni datum objave i rezultata PDP-a: listopad 2023. - prosinac 2023.

 

IV) Podrška suzbijanju obiteljskog nasilja te seksualnog nasilja i uznemiravanja:

 • Ukupan iznos bespovratnih sredstava: 3.000.000,00 EUR
 • Prihvatljivi korisnici:
  • Prijavitelj: Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, Uprava za obitelj i socijalnu politiku.
  • Partner: Ministarstvo pravosuđa i uprave, Udruga s područjem djelovanja u području rada sa žrtvama.
 • Kratki opis prihvatljivih aktivnosti:
  • kampanja u cilju suzbijanja rodno uvjetovanog nasilja, seksualnog nasilja i seksualnog uznemiravanja,
  • multisektorska izobrazba stručnjaka koji rade sa žrtvama o rodno uvjetovanom nasilju i seksualnom nasilju/uznemiravanju, izobrazba osoba koje u svom radu dolaze u kontakt sa žrtvama nasilja,
  • uspostava Mreže specijaliziranih servisa za rad sa svim žrtvama seksualnog nasilja i seksualnog uznemiravanja,
  • potpora radu Nacionalnog pozivnog centra za žrtve kaznenih djela i prekršaja.
 • Najniži i najviši iznos bespovratnih sredstava: n/p - n/p EUR
 • Planirano trajanje projekta: 36 mjeseci
 • Indikativni datum objave i rezultata PDP-a: listopad 2023. - prosinac 2023.

 

V) Prijelaz s institucionalne skrbi na skrb u zajednici za djecu, mlade i osobe s invaliditetom:

 • Ukupan iznos bespovratnih sredstava: 1.500.000,00 EUR
 • Prihvatljivi korisnici: ​Prijavitelj: Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, Uprava za obitelj i socijalnu politiku.
 • Kratki opis prihvatljivih aktivnosti:
  • Izrada individualnih planova za transformaciju institucija.
 • Najniži i najviši iznos bespovratnih sredstava: n/p - n/p EUR
 • Planirano trajanje projekta: 30 mjeseci
 • Indikativni datum objave i rezultata PDP-a: listopad 2023. - prosinac 2023.

 

VI) Provedba programa u veteranskim centrima :

 • Ukupan iznos bespovratnih sredstava:  51.346.893,00 EUR
 • Prihvatljivi korisnici:
  • Prijavitelj: Ministarstvo hrvatskih branitelja
  • Partner: Ustanova Veteranski centar
 • Kratki opis prihvatljivih aktivnosti:
  • izrada programa provedbe u veteranskim centrima,
  • provedba programa u veteranskim centrima.
 • Najniži i najviši iznos bespovratnih sredstava: n/p - n/p EUR
 • Planirano trajanje projekta: do 72 mjeseca
 • Indikativni datum objave i rezultata PDP-a: studeni 2023. - siječanj 2024.

 

VII) Uvođenje sustava obvezne elektroničke evidencije radnog vremena i podizanje razine svijesti o dobrobitima prijavljenog rada:

 • Ukupan iznos bespovratnih sredstava: 3.800.000,00 EUR
 • Prihvatljivi korisnici: Prijavitelj: Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, Uprava za rad i zaštitu na radu
 • Kratki opis prihvatljivih aktivnosti:
  • tehnička izrada sustava,
  • promocija sustava prema dionicima.
 • Najniži i najviši iznos bespovratnih sredstava: n/p - n/p EUR
 • Planirano trajanje projekta: 36 mjeseci
 • Indikativni datum objave i rezultata PDP-a: studeni 2023. - siječanj 2024.

 

VIII) Širenje mreže usluge osobne asistencije:

 • Ukupan iznos bespovratnih sredstava: 102.000.000,00 EUR
 • Prihvatljivi korisnici: Prijavitelj: Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, Uprava za obitelj i socijalnu politiku
 • Kratki opis prihvatljivih aktivnosti:
  • pružanje usluge osobne asistencije,
  • unaprjeđenje kvalitete usluga osobne asistencije.
 • Najniži i najviši iznos bespovratnih sredstava: n/p - n/p EUR
 • Planirano trajanje projekta: 24 mjeseca
 • Indikativni datum objave i rezultata PDP-a:  studeni 2023. - siječanj 2024.

 

IX) Kontinuirani profesionalni razvoj i dodatno usavršavanje medicinskih sestara:

 • Ukupan iznos bespovratnih sredstava: 100.000.000,00 EUR
 • Prihvatljivi korisnici: Prijavitelj: Hrvatska komora medicinskih sestara
 • Kratki opis prihvatljivih aktivnosti:
  • Provedba programa usavršavanja medicinskih sestara iz područja:
   • razvoj upravljačkih vještina u sestrinstvu,
   • palijativna skrb i
   • zdravstvena njega u kući.
 • Najniži i najviši iznos bespovratnih sredstava: n/p - n/p EUR
 • Planirano trajanje projekta: 30 mjeseci
 • Indikativni datum objave i rezultata PDP-a:  studeni 2023. - siječanj 2024.

 

X) Uspostava e-baze kolektivnih ugovora:

 • Ukupan iznos bespovratnih sredstava: 800.000,00 EUR
 • Prihvatljivi korisnici: Prijavitelj: Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, Uprava za rad i zaštitu na radu
 • Kratki opis prihvatljivih aktivnosti:
  • razvoj e-baze uključujući protokole za punjenje baze i tehničke troškove,
  • promocija e-baze prema dionicima.
 • Najniži i najviši iznos bespovratnih sredstava: n/p - n/p EUR
 • Planirano trajanje projekta: 24 mjeseca
 • Indikativni datum objave i rezultata PDP-a:  prosinac 2023. - veljača 2024.

 

XI) Podrška primjeni digitalnih tehnologija u obrazovanju:

 • Ukupan iznos bespovratnih sredstava: 15.000.000,00 EUR
 • Prihvatljivi korisnici:
  • Prijavitelj: CARNET
  • Partner: AZOO
 • Kratki opis prihvatljivih aktivnosti:
  • izrada obrazovnih materijala za učenje o digitalnim tehnologijama,
  • jačanje kompetencija odgojno-obrazovnih radnika za primjenu digitalnih tehnologija u obrazovanju,
  • poticanje inovacija pomoću digitalnih tehnologija kroz sustav školskih natjecanja,
  • informiranje o potencijalima i rizicima u primjeni digitalnih tehnologija,
  • razvoj i primjena prediktivnih alata u učenju.
 • Najniži i najviši iznos bespovratnih sredstava: n/p - n/p EUR
 • Planirano trajanje projekta: 72 mjeseca
 • Indikativni datum objave i rezultata PDP-a:  prosinac 2023. - veljača 2024.

 

XII) Osiguravanje kvalitete u visokom obrazovanju:

 • Ukupan iznos bespovratnih sredstava: 4.300.000,00 EUR
 • Prihvatljivi korisnici: Prijavitelj: AZVO, Uprava za visoko obrazovanje
 • Kratki opis prihvatljivih aktivnosti:
  • postupci vanjskog vrednovanja visokih učilišta,
  • provedba analiza i istraživanja povezanih s postupcima vanjskog vrednovanja u visokom obrazovanju,
  • jačanje kompetencija dionika u sustavu visokog obrazovanja,
  • razvoj alata i procedura za vrednovanje programa obrazovanja za stjecanje cjelovitih, djelomičnih i mikro-kvalifikacija na razinama visokog obrazovanja u skladu sa standardima HKO-a.
 • Najniži i najviši iznos bespovratnih sredstava: n/p - n/p EUR
 • Planirano trajanje projekta: 84 mjeseca
 • Indikativni datum objave i rezultata PDP-a:  prosinac 2023. - veljača 2024.

 

XIII) Jednakost, uključivanje, participacija i integracija Roma:

 • Ukupan iznos bespovratnih sredstava: 1.954.000,00 EUR
 • Prihvatljivi korisnici: Prijavitelj: Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina
 • Kratki opis prihvatljivih aktivnosti:
  • KOMPONENTA 1: (Jednakost, uključivanje, participacija i integracija Roma putem obrazovanja (JUPI O): Nastavak kampanje "Pokreni kotač znanja"; osvještavanje profesionalaca/donositelja odluka u sustavu obrazovanja Roma te osnaživanje kapaciteta za integrativan rad u sustavu obrazovanja; regionalne i lokalne aktivnosti s pripadnicima romske nacionalne manjine (djeca, mladi i odrasli) usmjerene uključivanju u predškolski odgoj i obrazovanje te preveniranju ispadanja iz sustava obrazovanja i poticanju nastavka viših stupnjeva obrazovanja.
  • KOMPONENTA 2 (Jednakost, uključivanje, participacija i integracija Roma putem podrške provedbi i praćenju NPURa (JUPI II)): aktivnosti povezane s osvještavanjem položaja Roma u RH i uloge medija i izvještavanja koje doprinosi stereotipima te aktivnosti povezane s praćenjem provedbe i učinaka NPUR-a.
 • Najniži i najviši iznos bespovratnih sredstava: n/p - n/p EUR
 • Planirano trajanje projekta: 24 mjeseca
 • Indikativni datum objave i rezultata PDP-a:  prosinac 2023. - veljača 2024.

 

XIV) Osiguravanje školske prehrane za djecu u siromaštvu ili riziku od siromaštva:

 • Ukupan iznos bespovratnih sredstava: 35.000.000,00 EUR
 • Prihvatljivi korisnici: ​Prijavitelj: Ministarstvo znanosti i obrazovanja
 • Kratki opis prihvatljivih aktivnosti:
  • Podjela školskih obroka za djecu koja žive u siromaštvu ili su u riziku od siromaštva
 • Najniži i najviši iznos bespovratnih sredstava: n/p - n/p EUR
 • Planirano trajanje projekta: 36 mjeseci
 • Indikativni datum objave i rezultata PDP-a: prosinac 2023. - siječanj 2024.