Trg Republike Hrvatske 2, 51000 Rijeka, Hrvatska

Aktualno //

Arhiva aktualnosti: Mjera 9 – uspostava proizvođačkih grupa i organizacija

Natječaj zatvoren. Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je dana 24. siječnja 2017. godine Natječaj za provedbu podmjere 9.1. »Uspostava grupa i organizacija proizvođača u poljoprivrednom i šumarskom sektoru«, provedba tipa operacije 9.1.1. “Uspostava proizvođačkih grupa i organizacija“. Prihvatljivi prijavitelji: Proizvođačke organizacije priznate u razdoblju od 1. siječnja […]

Arhiva aktualnosti: Podmjera 6.1. ”Potpora za pokretanje poslovanja mladim poljoprivrednicima”, tip operacije 6.1.1. “Potpora mladim poljoprivrednicima”

Natječaj zatvoren. Agencija za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je dana 21. prosinca 2016 godine Natječaj za provedbu podmjere 6.1. ”Potpora za pokretanje poslovanja mladim poljoprivrednicima”, provedba tipa operacije 6.1.1. ”Potpora mladim poljoprivrednicima”. Prihvatljivi prijavitelji: Mladi poljoprivrednici (osobe starije od 18 i mlađe od 40 godina) koji: su […]

Arhiva aktualnosti: Podrška razvoju partnerstava organizacija civilnog društva i visokoobrazovnih ustanova za provedbu programa društveno korisnog učenja

Natječaj zatvoren. Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske objavio je 23. prosinca 2016. godine Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga ”Podrška razvoju partnerstava organizacija civilnog društva i visokoobrazovnih ustanova za provedbu programa društveno korisnog učenja”. Prihvatljivi prijavitelji: Prijavitelj mora ispunjavati sljedeće uvjete: biti organizacija civilnoga društva pravna osoba sa sljedećim […]

Arhiva aktualnosti: Mjera I.10. ”Trajni prestanak ribolovnih aktivnosti”

Natječaj zatvoren. Ministarstvo poljoprivrede objavilo je dana 29. prosinca 2016. godine Natječaj za dodjelu potpore u okviru mjere I.10. ”Trajni prestanak ribolovnih aktivnosti”. Prihvatljivi prijavitelji: Javna ili privatna tijela te fizičke osobe vlasnici ribarskog plovila koji zadovoljavaju uvjete i kriterije propisane pravilnikom i natječajem.  Prihvatljive aktivnosti: Trajni prestanak ribolovne aktivnosti, […]

Arhiva aktualnosti: Promocija i jačanje kompetencija strukovnih zanimanja za turizam 2017.

Natječaj zatvoren. Ministarstvo turizma objavilo je dana 10. veljače 2017. godine Javni poziv srednjim strukovnim i umjetničkim školama za promociju i jačanje kompetencija strukovnih zanimanja za turizam 2017. Prihvatljivi prijavitelji: Srednje strukovne i umjetničke škole: čiji su osnivači Grad Zagreb, županija ili Republika Hrvatska te su pravodobno i u cijelosti […]

Arhiva aktualnosti: Operacija 7.4.1. Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu

Natječaj zatvoren. Agencija za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je dana 24. veljače Natječaj za provedbu podmjere 7.4. ”Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu”, provedba tipa operacije 7.4.1. ”Ulaganja u pokretanje, poboljšanje […]

Arhiva aktualnosti: Podmjera 7.4. Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu

Natječaj zatvoren. Sukladno Indikativnom planu raspisivanja natječaja za 2017. godinu uskoro se očekuje objava natječaja za PODMJERU 7.4. – Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu. Podmjera 7.4. Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih […]

Arhiva aktualnosti: Podrška obrazovanju odraslih

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je dana 03. ožujka 2017. Otvoreni poziv Podrška obrazovanju odraslih polaznika uključivanjem u prioritetne programe obrazovanja, usmjerene unapređenju vještina i kompetencija polaznika u svrhu povećanja zapošljivosti. Prihvatljivi prijavitelji:  Ustanove registrirane za obavljanje djelatnosti obrazovanja odraslih u Republici Hrvatskoj sukladno Zakonu o obrazovanju odraslih koje posjeduju […]

Arhiva aktualnosti: Energetska obnova zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja

Natječaj zatvoren. Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja objavilo je 22. studenog 2016. godine Poziv na dostavu projektnih prijedloga Energetska obnova zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja . Prihvatljivi korisnici: Jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave, Javne ustanove koje obavljaju djelatnost odgoja […]

Arhiva aktualnosti: Promicanje održivog korištenja prirodne baštine

Natječaj zatvoren. Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavilo je dana 06. prosinca 2016. Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga pod nazivom ”Promicanje održivog razvoja prirodne baštine”. Prihvatljivi korisnici: Javna ustanova za upravljanje zaštićenim područjima kojoj je osnivač jedinica područne (regionalne) i/ili lokalne samouprave utvrđena člankom 130. Zakona o […]