Trg Republike Hrvatske 2, 51000 Rijeka, Hrvatska

Najave natječaja: Modernizacija predindustrijske prerade drva (8.6.)

Sukladno Planu objave natječaja iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020.g. za 2017. godinu dana 11. prosinca 2017 godine očekuje se objava Natječaja za provedbu tipa operacije 8.6.2. "Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u predindustrijskoj preradi drva''.

 

Prihvatljivi prijavitelji:

Obrti, mikro, mala i srednja poduzeća registrirana za djelatnosti prerade drva sukladno Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti (2007.): područje C, odjeljak 16. Proizvodnja drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja – proizvodnja proizvoda od slame i pleterskih proizvoda.

 

Prihvatljivi troškovi:

  • kupnja novih i rabljenih strojeva, alata, uređaja i opreme za predindustrijsku preradu drva (blanjalice, pile); za proizvodnju peleta i briketa;
  • instalacija i/ili kupnja informacijsko-komunikacijskih tehnologija u postupcima pridobivanja drva i predindustrijske prerade drva;
  • izgradnja objekata i kupnja nove i rabljene opreme za sušenje, parenje, skladištenje i zaštitu proizvoda od drva (sušare, parionice, silosi, skladišta za drvnu sječku, utovarivači, atomizeri itd.);
  • opći troškovi.

 

Financiranje:

  • Najniži iznos potpore: 10.000 EUR
  • Najviši iznos potpore: 1.000.000 EUR
  • Intenzitet potpore: do 50%

 

Indikativni datum objave: 11.12.2017.

 

U pripremi projekta za prijavu na natječaje, izradi same prijave i ostale prateće dokumentacije, kao i pružanju usluga vanjskog ureda za osiguranje uspješne provedbe projekta, stojimo na raspolaganju sa našim certificiranim European Project Managerima.

Slobodno nam se obratite sa vašom idejom!