Trg Republike Hrvatske 2, 51000 Rijeka, Hrvatska

EU projekt PPI 2020

Naziv projekta:

PBIRO usluge za MSP-ove

Kratki opis projekta:

Svrha projekta je osiguravanje potpore za osnivanje, razvoj i širenje poslovanja, odnosno za pomoć u svim stupnjevima razvoja, te povećano promicanje poduzetništva u društvu. Predloženim aktivnostima omogućiti će se lakši pristup informacijama, znanju o mogućnostima i prilikama za rast i razvoj poslovanja te doprinijeti stvaranju povoljnijeg okruženja za rast i razvoj poduzetništva u Republici Hrvatskoj.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta:

Cilj projekta je osiguravanje potpore za osnivanje, razvoj i širenje poslovanja, odnosno za pomoć u svim stupnjevima razvoja, te povećano promicanje poduzetništva u društvu.

Očekivani rezultati projekta su održano 16 informativnih radionica i 11 događanja vezanih uz povezivanje subjekata za ukupno 151 poduzeće (od toga 71 poduzeća početnika) te  postojeće web stranice nadograđene novim sadržajima i web alatima.

Ukupna vrijednost projekta: 445.272,91 HRK

Iznos koji sufinancira EU:  285.821,15 HRK

Razdoblje provedbe projekta: od 01. kolovoza 2020. do 01. veljače 2022.

Kontakt osoba za više informacija: Boris Debelić; e-mail: pbiro@pbiro.hr

Relevantne stranice: Europski strukturni i investicijski fondovi: strukturnifondovi.hr

POZIVNICA i PRIJAVA za besplatne usluge za MSP-ove

 

Sadržaj objave isključiva je odgovornost društva Poslovni biro PBIRO d.o.o.

 

Projekt je sufinancirala Europska Unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj