Trg Republike Hrvatske 2, 51000 Rijeka, Hrvatska

Najave natječaja: Plan objave natječaja Program ruralnog razvoja 2018.

Ministarstvo poljoprivrede u suradnji s Agencijom za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, izradilo je plan objave natječaja iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020.g. za 2018. godinu:

 

SVIBANJ

Mjera 3 – Sustavi kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode

 • 3.1.1. Potpora za sudjelovanje poljoprivrednika u sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode i u sustavu ekološke poljoprivredne proizvodnje

Mjera 4 – Ulaganja u fizičku imovinu

 • 4.2.1 Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima (uljare/mini mljekare)
 • 4.2.2 Korištenje obnovljivih izvora energije

Mjera 5 – Obnavljanje poljoprivrednog proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama i katastrofalnim događajima te uvođenje odgovarajućih preventivnih aktivnosti

 • 5.2.1 Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala

Mjera 6 – Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja

 • 6.4.1 Razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima

Mjera 7 – Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima

 • 7.4.1 Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu-sektorski – dječji vrtići i zajednički projekti vatrogasnih domova

Mjera 8 – Ulaganja u razvoj šumskih područja i poboljšanje održivosti šuma

 • 8.5.1 Konverzija degradiranih šumskih sastojina i šumskih kultura
 • 8.5.2 Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture

M19 – Potpora za lokalni razvoju sklopu inicijative LEADER (CLLD – lokalni razvoj pod vodstvom zajednice)

 • 19.3.1 Priprema aktivnosti projekata suradnje
 • 19.3.2 Provedba aktivnosti projekata suradnje
 • 19.4.1 Tekući troškovi i animacija

 

LIPANJ

Mjera 4 – Ulaganja u fizičku imovinu

 • 4.1.1 Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava (prioritetni sektori
 • 4.1.2 Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš
 • 4.1.3 Korištenje obnovljivih izvora energije
 • 4.3.1 Investicije u osnovnu infrastrukturu javnog navodnjavanja
 • 4.3.3 Ulaganje u šumsku infrastrukturu
 • 4.4.1 Neproizvodna ulaganja vezana uz očuvanje okoliša

Mjera 6 – Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja

 • 6.3.1 Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava

Mjera 7 – Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima

 • 7.2.1 Ulaganja u građenje javnih sustava za vodoopskrbu, odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda

Mjera 8 – Ulaganja u razvoj šumskih područja i poboljšanje održivosti šuma

 • 8.6.1 Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u pridobivanju drva i šumskouzgojnim radovima
 • 8.6.2 Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u predindustrijskoj preradi drva
 • 8.6.3 Marketing drvnih i nedrvnih šumskih proizvoda

Mjera 9 – Uspostavljanje skupina proizvođača i organizacija

 • 9.1.1 Uspostavljanje proizvođačkih grupa i organizacija

 

SRPANJ

Mjera 3 – Sustavi kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode

 • 3.2.1 Potpora za troškove informiranja i promoviranja

Mjera 16 – Suradnja

 • 16.1.1 Potpora za osnivanje operativnih skupina za provedbu 16.4.1
 • 16.1.2 Operativne skupine

 

LISTOPAD

Mjera 8 – Ulaganja u razvoj šumskih područja i poboljšanje održivosti šuma

 • 8.5.1 Konverzija degradiranih šumskih sastojina i šumskih kultura
 • 8.5.2 Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture

Mjera 16 – Suradnja

 • 16.4.1 Kratki lanci opskrbe i lokalna tržišta

 

STUDENI

Mjera 4 – Ulaganja u fizičku imovinu

 • 4.3.3 Ulaganje u šumsku infrastrukturu

Mjera 8 – Ulaganja u razvoj šumskih područja i poboljšanje održivosti šuma

 • 8.6.1 Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u pridobivanju drva i šumskouzgojnim radovima
 • 8.6.2 Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u predindustrijskoj preradi drva
 • 8.6.3 Marketing drvnih i nedrvnih šumskih proizvoda