Trg Republike Hrvatske 2, 51000 Rijeka, Hrvatska

Najave natječaja: Plan objave natječaja Program ruralnog razvoja 2019.

Ministarstvo poljoprivrede u suradnji s Agencijom za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, izradilo je plan objave natječaja iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020.g. za 2019. godinu:

 

KONTINUIRANO

 • Prenošenje znanja i aktivnosti informiranja – Mjera 1
 • Savjetodavne službe, službe za upravljanje poljoprivrednim gospodarstvom i pomoć poljoprivrednim gospodarstvima –Mjera 2
 • Potpora za sudjelovanje poljoprivrednika u sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode i u sustavu ekološke poljoprivredne proizvodnje – Operacija 3.1.1.
 • Potpora za troškove informiranja i promoviranja – Operacija 3.2.1.
 • Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala – Operacija 5.2.1.
 • Uspostavljanje proizvođačkih grupa i organizacija – Operacija 9.1.1.

 

VELJAČA

 • Operativne skupine – Operacija 16.1.2.
 • Neproizvodna ulaganja vezana uz očuvanje okoliša - Operacija 4.4.1.
 • Očuvanje, održivo korištenje i razvoj genetskih resursa u poljoprivredi-  Operacija 10.2.
 • Korištenje obnovljivih izvora energije - Operacija 4.1.3.
 • Korištenje obnovljivih izvora energije - Operacija 4.2.2.

 

OŽUJAK

 • Osiguranje usjeva, životinja i biljaka - Operacija 17.1.

 

OŽUJAK – SVIBANJ

 • Poljoprivreda, okoliš i klimatske promjene (u sklopu podnošenja jedinstvenog zahtjeva za potporu za izravna plaćanja) – Mjera 10
 • Ekološki uzgoj (u sklopu podnošenja jedinstvenog zahtjeva za potporu za izravna plaćanja) – Mjera 11
 • Plaćanja područjima s prirodnim ograničenjima (u sklopu podnošenja jedinstvenog zahtjeva za potporu za izravna plaćanja) – Mjera 13
 • Dobrobit životinja (u sklopu podnošenja jedinstvenog zahtjeva za potporu za izravna plaćanja) – Mjera 14

 

TRAVANJ

 • Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava (tovno govedarstvo) – Operacija 4.1.1.
 • Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnoja u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš – Operacija 4.1.2.
 • Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima (mikro, mali i srednji) – Operacija 4.2.1.

 

SVIBANJ

 • Razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima – Operacija 6.4.1.
 • Konverzija degradiranih šumskih sastojina i šumskih kultura – Operacija 8.5.1.
 • Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture – Operacija 8.5.2.
 • Marketing drvnih i nedrvnih šumskih proizvoda – Operacija 8.6.3.

 

LIPANJ

 • Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti – Operacija 6.2.1.
 • Kratki lanci opskrbe i lokalna tržišta – Operacija 16.4.1.

 

SRPANJ

 •  Investicije u javnu infrastrukturu za skladištenje voća i povrća – Operacija 4.3.4.
 • Korištenje obnovljivih izvora energije za javnu infrastrukturu za skladištenje voća i povrća – Operacija 4.3.5.

 

STUDENI

 Ulaganje u šumsku infrastrukturu – Operacija 4.3.3.