Trg Republike Hrvatske 2, 51000 Rijeka, Hrvatska

Najave natječaja: Plan objave natječaja Program ruralnog razvoja 2018.

Ministarstvo poljoprivrede u suradnji s Agencijom za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, izradilo je plan objave natječaja iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020.g. za 2018. godinu:

SIJEČANJ

 

Mjera 6 – Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja

 • 6.2.1. Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti

 

VELJAČA

 

Mjera 4 – Ulaganja u fizičku imovinu

 • 4.1.1. Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava
  Biljna proizvodnja

Mjera 5 – Obnavljanje poljoprivrednog proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama i katastrofalnim događajima te uvođenje odgovarajućih preventivnih aktivnosti

 • 5.2.1. Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala

Mjera 6 – Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja

 • 6.1.1. Potpora mladim poljoprivrednicima

Mjera 8 – Ulaganja u razvoj šumskih područja i poboljšanje održivosti šuma

 • 8.5.1. Konverzija degradiranih šumskih sastojina i šumskih kultura
 • 8.5.2. Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture
 • 8.6.1. Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u pridobivanju drva i šumskouzgojnim radovima
 • 8.6.2. Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u predindustrijskoj preradi drva
 • 8.6.3. Marketing drvnih i nedrvnih šumskih proizvoda

Mjera 9 – Uspostavljanje skupina proizvođača i organizacija

 • 9.1.1. Uspostavljanje proizvođačkih grupa i organizacija

M10 – Poljoprivreda, okoliš i klimatske promjene

 • 10.2. Očuvanje, održivo korištenje i razvoj genetskih resursa u poljoprivredi

Mjera 16 – Suradnja

 • 16.1.1. Potpora za osnivanje operativnih skupina za provedbu 16.1.2

 

OŽUJAK

 

Mjera 3 – Sustavi kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode

 • 3.1.1. Potpora za sudjelovanje poljoprivrednika u sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode i u sustavu ekološke poljoprivredne proizvodnje

Mjera 4 – Ulaganja u fizičku imovinu

 • 4.2.1. Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima (uljare/mini mljekare)

Mjera 5 – Obnavljanje poljoprivrednog proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama i katastrofalnim događajima te uvođenje odgovarajućih preventivnih aktivnosti

 • 5.2.2. Razminiranje poljoprivrednog zemljišta

Mjera 6 – Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja

 • 6.4.1. Razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima

M17 – Upravljanje rizicima

 • 17.1.1. Osiguranje usjeva, životinja i biljaka (od proizvodnih gubitaka uzrokovanih nepovoljnim klimatskim prilikama, životinjskim i biljnim bolestima, najezdom nametnika, okolišnim incidentom i mjerom donesenom u skladu s Direktivom 2000/29/EZ)

M19 – Potpora za lokalni razvoju sklopu inicijative LEADER (CLLD – lokalni razvoj pod vodstvom zajednice)

 • 19.3.1. Priprema aktivnosti projekata suradnje
 • 19.3.2. Provedba aktivnosti projekata suradnje

 

TRAVANJ

 

Mjera 4 – Ulaganja u fizičku imovinu

 • 4.3.1. Investicije u osnovnu infrastrukturu javnog navodnjavanja
 • 4.3.3. Ulaganje u šumsku infrastrukturu
 • 4.4.1. Neproizvodna ulaganja vezana uz očuvanje okoliša

Mjera 7 – Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima

 • 7.2.1. Ulaganja u građenje javnih sustava za vodoopskrbu, odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda
 • 7.4.1. Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu-sektorski – dječji vrtići i zajednički projekti vatrogasnih domova

M19 – Potpora za lokalni razvoju sklopu inicijative LEADER (CLLD – lokalni razvoj pod vodstvom zajednice)

 • 19.4.1. Tekući troškovi i animacija

 

SVIBANJ

 

Mjera 4 – Ulaganja u fizičku imovinu

 • 4.1.1. Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava
 • 4.1.2. Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš

Mjera 16 – Suradnja

 • 16.1.2. Operativne skupine

 

LIPANJ

 

Mjera 6 – Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja

 • 6.3.1. Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava

 

SRPANJ

 

Mjera 3 – Sustavi kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode

 • 3.2.1. Potpora za troškove informiranja i promoviranja

Mjera 16 – Suradnja

 • 16.1.1. Potpora za osnivanje operativnih skupina za provedbu 16.4.1.

 

LISTOPAD

 

Mjera 4 – Ulaganja u fizičku imovinu

 • 4.3.3. Ulaganje u šumsku infrastrukturu

 

Mjera 8 – Ulaganja u razvoj šumskih područja i poboljšanje održivosti šuma

 • 8.5.1. Konverzija degradiranih šumskih sastojina i šumskih kultura
 • 8.5.2. Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture
 • 8.6.1. Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u pridobivanju drva i šumskouzgojnim radovima
 • 8.6.2. Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u predindustrijskoj preradi drva
 • 8.6.3. Marketing drvnih i nedrvnih šumskih proizvoda

 

Mjera 16 – Suradnja

 • 16.4.1. Kratki lanci opskrbe i lokalna tržišta