Trg Republike Hrvatske 2, 51000 Rijeka, Hrvatska

Najave natječaja: Plan objave natječaja Program ruralnog razvoja 2017.

Ministarstvo poljoprivrede u suradnji s Agencijom za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, izradilo je plan objave natječaja iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020.g. za 2017. godinu:

PROSINAC

Mjera 04 – Ulaganja u fizičku imovinu

 • 04.1.1. Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava (Biljna proizvodnja – neprioritetni sektori)
 • 04.1.1. Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava (voće i povrće)
 • 04.1.1. Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava (stočarstvo i peradarstvo)
 • 04.1.2. Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš

Mjera 06 – Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja

 • 06.1.1. Potpora mladim poljoprivrednicima
 • 06.2.1. Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti
 • 06.3.1. Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava

Mjera 08 – Ulaganja u razvoj šumskih područja i poboljšanje održivosti šuma

 • 08.5.1. Konverzija degradiranih šumskih sastojina i šumskih kultura
 • 08.5.2. Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture
 • 08.6.1. Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u pridobivanju drva šumskouzgojnim radovima
 • 08.6.2. Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u predindustrijskoj preradi drva
 • 08.6.3. Marketing drvnih i nedrvnih šumskih proizvoda

Mjera 09 – Uspostavljanje skupina proizvođača i organizacija

 • 09.1.1. Uspostavljanje proizvođačkih grupa i organizacija

Mjera 16 – Suradnja

 • 16.1.1. Potpora za osnivanje operativnih skupina

  

 1. KVARTAL 2018.

Mjera 04 – Ulaganja u fizičku imovinu

 • 04.2.1. Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima
 • 04.2.2. Korištenje obnovljivih izvora energije

Mjera 16 – Suradnja

 • 16.1.2. Operativne skupine