Trg Republike Hrvatske 2, 51000 Rijeka, Hrvatska

Najave natječaja: EU poticaji za mjere programa ruralnog razvoja u 2017. godini

Ministarstvo poljoprivrede u suradnji s Agencijom za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, izradilo je plan objave natječaja iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020.g. za 2017. godinu:

VELJAČA

Mjera 01 – Prenošenje znanja i aktivnosti informiranja

 • 01.1.1. Strukovno osposobljavanje za višestruku sukladnost, paket mjera poljoprivreda, okoliš i klimatske promjene, ekološki uzgoj
 • 01.1.2. Strukovno osposobljavanje za poljoprivrednike
 • 01.1.3. Strukovno osposobljavanje za mlade poljoprivrednike
 • 01.1.4. Radionice za subjekte koji su uključeni u kratke lance opskrbe i proizvođačke grupe i organizacije
 • 01.2.1. Demonstacijeske aktivnosti

Mjera 02 – Savjetodavne službe, službe za upravljanje poljoprivrednim gospodarstvom i pomoć poljoprivrednim gospodarstvima

 • 02.1.1. Savjetovanje o višestrukoj sukladnosti, mjerama ''Poljoprivreda, okoliš i klimatske promjene'' i ''Ekološki uzgoj''
 • 02.1.2. Savjetovanje o modernizaciji i povećanju konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava
 • 02.1.3. Savjetovanje šumoposjednika
 • 02.1.4. Savjetovanje mladih poljoprivrednika
 • 02.3.1. Osposobljavanje savjetnika

Mjera 07 – Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima

 • 07.4.1. Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti uključujući i povezanu infrastrukturu

Mjera 19 – LEADER – CLLD

 • 19.4.1. Tekući troškovi i animacija

 

OŽUJAK

Mjera 03 – Sustavi kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode

 • 03.1.1. Potpora za sudjelovanje poljoprivrednika u sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode i u sustavu ekološke poljoprivredne proizvodnje
 • 03.2.1. Potpora za troškove informiranja i promoviranja

Mjera 05 – Obnavljanje poljoprivrednog proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama i katastrofalnim događajima te uvođenje odgovarajućih preventivnih aktivnosti

 • 05.2.1. Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala

Mjera 07 – Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima

 • 07.1.1. Sastavljanje i ažuriranje planova za razvoj jedinica lokalne samouprave

 

TRAVANJ

Mjera 04 – Ulaganja u fizičku imovinu

 • 04.1.1. Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava (voće i povrće)
 • 04.1.1. Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava (stočarstvo i peradarstvo)
 • 04.1.2. Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš
 • 04.2.1. Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima
 • 04.2.2. Korištenje obnovljivih izvora energije

 

SVIBANJ

Mjera 04 – Ulaganja u fizičku imovinu

 • 04.3.1. Investicije u osnovnu infrastrukturu javnog navodnjavanja

Mjera 19 – LEADER – CLLD

 • 19.2.1. Potpora za provedbu operacija u okviru strategije lokalnog razvoja pod vodstvom zajednice
 • 19.3.1. Priprema aktivnosti suradnje LAG-a
 • 19.3.2. Provedba aktivnosti suradnje LAG-a

 

LIPANJ

Mjera 06 – Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja

 • 06.2.1. Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti

 

SRPANJ

Mjera 04 – Ulaganja u fizičku imovinu

 • 04.3.3. Ulaganje u šumsku infrastrukturu

Mjera 07 – Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima

 • 07.2.1. Ulaganja u građenje javnih sustava za vodoopskrbu, odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda

Mjera 16 – Suradnja

 • 16.1.1. Potpora za osnivanje operativnih skupina

 

RUJAN

Mjera 04 – Ulaganja u fizičku imovinu

 • 04.1.1. Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava (biljna proizvodnja – neprioritetni sektori)
 • 04.1.3. Korištenje obnovljivih izvora energije
 • 04.4.1. Neproizvodna ulaganja vezana uz očuvanje okoliša

Mjera 09 – Uspostavljanje skupina proizvođača i organizacija

 • 09.1.1. Uspostavljanje proizvođačkih grupa i organizacija

 

LISTOPAD

Mjera 04 – Ulaganja u fizičku imovinu

 • 04.2.1. Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima

Mjera 06 – Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja

 • 06.1.1. Potpora mladim poljoprivrednicima
 • 06.4.1. Razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima

Mjera 07 - Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima

 • 07.2.2. Ulaganja u građenje nerazvrstanih cesta

Mjera 08 – Ulaganja u razvoj šumskih područja i poboljšanje održivosti šuma

 • 08.5.2. Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture
 • 08.6.1. Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u pridobivanju drva šumskouzgojnim radovima
 • 08.6.2. Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u predindustrijskoj preradi drva
 • 08.6.3. Marketing drvnih i nedrvnih šumskih proizvoda

 

STUDENI

Mjera 06 – Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja

 • 06.3.1. Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava

Mjera 08 – Ulaganja u razvoj šumskih područja i poboljšanje održivosti šuma

 • 08.5.1. Konverzija degradiranih šumskih sastojina i šumskih kultura

 

PROSINAC

Mjera 04 – Ulaganja u fizičku imovinu

 • 04.1.1. Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava (voće i povrće)
 • 04.1.1. Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava (stočarstvo i peradarstvo)
 • 04.1.2. Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš

Mjera 16 – Suradnja

 • 16.1.2. Operativne skupine