Trg Republike Hrvatske 2, 51000 Rijeka, Hrvatska

Arhiva aktualnosti: Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima (4.2.1.)

NATJEČAJ ZATVOREN!

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je dana 14.veljače 2020. Natječaj za provedbu Podmjere 4.2. »Potpora za ulaganja u preradu, marketing i/ili razvoj poljoprivrednih proizvoda« – provedba tipa operacije 4.2.1 »Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima«. 

Prihvatljivi prijavitelji:

 • Mikro, mala i srednja kako su definirana u Prilogu I. Uredbe Komisije (EU) br. 702/2014 i velika poduzeća kako su definirana člankom 2. točkom (26) iste Uredbe;
  • fizičke i pravne osobe registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda u odgovarajućim registrima objekata za poslovanje s hranom životinjskog ili ne životinjskog porijekla, uključujući početnike ili;
  • fizičke i pravne osobe upisane koje nisu registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda, ali su upisane u Upisnik poljoprivrednika, pod uvjetom da najkasnije u trenutku podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu budu registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda u odgovarajućim registrima objekata za poslovanje s hranom životinjskog ili ne životinjskog porijekla;
  • proizvođačke organizacije priznate sukladno posebnim propisima koji uređuju rad proizvođačkih organizacija, pod uvjetom da najkasnije u trenutku podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu budu registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda u odgovarajućim registrima objekata za poslovanje s hranom životinjskog ili ne životinjskog porijekla ili;
  • fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika koje ne moraju biti registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda (u slučaju samostalnog ulaganja u marketing primarnih poljoprivrednih proizvoda).

Prihvatljivi troškovi:

 • Opći troškovi:
  • troškovi pripreme poslovnog plana
  • troškovi pripreme dokumentacije
  • troškovi projektno - tehničke dokumentacije, geodetskih podloga, elaborata i trošak nadzora
 • Nematerijalni troškovi:
  • kupnja ili razvoj računalnih programa,
  • kupnja prava na patente i licence,
  • zaštita autorskih prava,
  • registracija i održavanje žigova,
  • ostali nematerijalni troškovi povezani s materijalnim ulaganjem
 • Materijalni troškovi:
  • Građenje/rekonstrukcija objekata za preradu i ostalih gospodarskih objekata koji su u funkciji djelatnosti prerade s pripadajućom unutarnjom i vanjskom infrastrukturom,
  • Strojevi i oprema za preradu i ostale postupke koji su u funkciji djelatnosti prerade
  • Građenje/rekonstrukcija i opremanje objekata za prodaju i prezentaciju vlastitih poljoprivrednih proizvoda (isključujući kušaonice),
  • Građenje/rekonstrukcija objekata za preradu nusproizvoda nastalih u procesu proizvodnje ulja,
  • Građenje/rekonstrukcija i opremanje objekata za obradu otpadnih voda, filtriranje zraka i rashladnih sustava s pripadajućom unutarnjom i vanjskom infrastrukturom,
  • Građenje/rekonstrukcija i opremanje ostalih gospodarskih objekata, upravne prostorije s pripadajućim sadržajima, opremom i infrastrukturom koji su u funkciji djelatnosti prerade,
  • Građenje/rekonstrukcija objekata za čuvanje/spremnje gospodarskih vozila i poljoprivrednih strojeva i nabava opreme, vozila i poljoprivrednih strojeva
  • Kupnja zemljišta i objekata radi realizacije projekta do 10% vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta ako se ulaganje provodi sukladno važećim propisima kojima se uređuje gradnja, uz mogućnost kupnje prije podnošenja Zahtjeva za potporu, ali ne prije 1. siječnja 2014. godine.
 •  

Financiranje:

 • Minimalni iznos potpore: 15.000 EUR
 • Maksimalni iznos potpore:
  • Mikro, mali i srednji korisnici:
   • do 3.000.000 EUR za sektor prerade mesa i mlijeka
   • do 2.000.000 EUR za ostale sektore i
   • do 200.000 EUR za korisnike početnike
  • Veliki korisnici:
   • do 5.000.000 EUR za sektor prerade mesa i mlijeka
   • do 3.000.000 EUR za ostale sektore i
   • do 200.000 EUR za korisnike početnike
 • Intenzitet potpore: do 50% ukupno prihvatljivih troškova

Rok za podnošenje prijava: od 16.ožujka 2020. od 12:00 sati do 18. rujna 2020. godine do 12:00 sati.

U pripremi projekta za prijavu na natječaj PBIRO Vam stoji na raspolaganju sa svojim dugogodišnjim iskustvom u području izrade poslovnih planova i investicijskih studija, te pripremi projekata i projektnih prijedloga za prijave na javne natječaje za poticaje i potpore.

Slobodno nam se obratite sa vašim prijedlogom!

Natječajna dokumentacija:

IV. Izmjena Natječaja

III. Izmjena Natječaja

II. Izmjena Natječaja

I. Izmjena Natječaja

4.2.1. - Natjecajna dokumentacija

PRAVILNIK

Predlošci i upute 4.2.1.