Trg Republike Hrvatske 2, 51000 Rijeka, Hrvatska

Arhiva aktualnosti: Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima (4.2.1.) – uljare i mini mljekare

Natječaj zatvoren.

Ministarstvo poljoprivrede objavilo je dana 28. svibnja 2018. godine Natječaj za provedbu operacije 4.2.1. „Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima“ - objekti za proizvodnju ulja i Natječaj  za provedbu operacije 4.2.1. „Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima“ - objekti malog kapaciteta za preradu mlijeka.

Prihvatljivi prijavitelji:

 • Mikro, mala i srednja poduzeća kako su definirana u Prilogu I. Uredbe Komisije (EU) br. 702/2014
  • fizičke i pravne osobe registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovoru o Europskoj uniji, prije objave Natječaja, uključujući početnike;
  • fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika najmanje godinu dana u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu pod uvjetom da najkasnije u trenutku podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu budu registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovoru u odgovarajućim registrima/upisnicima koje vode ministarstva propisana Pravilnikom o registraciji subjekata te registraciji i odobravanju objekata u poslovanju s hranom;
  • proizvođačke organizacije priznate sukladno posebnim propisima koji uređuju rad proizvođačkih organizacija, pod uvjetom da najkasnije u trenutku podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu budu registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovoru.

Prihvatljivi troškovi:

 • Opći troškovi:
  • troškovi usluga arhitekata, inženjera i konzultanata,
  • troškovi izrade studija izvedivosti, elaborata/studija utjecaja zahvata na okoliš/ekološku mrežu i sl.
 • Nematerijalni troškovi:
  • kupnja ili razvoj računalnih programa,
  • kupnja prava na patente i licence,
  • zaštita autorskih prava,
  • registracija i održavanje žigova,
  • ostali nematerijalni troškovi povezani s materijalnim ulaganjem

Objekti za preradu ulja

 • Materijalni troškovi:
  • Građenje/rekonstrukcija i opremanje objekata za preradu i ostalih gospodarskih objekata koji su u funkciji djelatnosti prerade s pripadajućom unutarnjom i vanjskom infrastrukturom,
  • Građenje/rekonstrukcija i opremanje objekata za prodaju i prezentaciju vlastitih prerađevina,
  • Građenje/rekonstrukcija i opremanje objekata za preradu nusproizvoda nastalih u procesu proizvodnje ulja,
  • Građenje/rekonstrukcija i opremanje otpadnih voda, filtriranje zraka i rashladni sustavi s pripadajućom unutarnjom i vanjskom infrastrukturom,
  • Građenje/rekonstrukcija i opremanje ostalih gospodarskih objekata, upravne prostorije s pripadajućim sadržajima, opremom i infrastrukturom koji su u funkciji djelatnosti prerade,
  • Nabava opreme, vozila i poljoprivrednih strojeva te građenje/rekonstrukcija prostora za čuvanje vozila i poljoprivrednih strojeva,
  • Kupnja zemljišta i objekata radi realizacije projekta do 10% vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta ako se ulaganje provodi sukladno važećim propisima kojima se uređuje gradnja, uz mogućnost kupnje prije podnošenja Zahtjeva za potporu, ali ne prije 1. siječnja 2014. godine.

Objekti malog kapaciteta za preradu mlijeka

 • Materijalni troškovi:
  • Građenje/rekonstrukcija i opremanje objekata za preradu i ostalih gospodarskih objekata koji su u funkciji djelatnosti prerade s pripadajućom unutarnjom i vanjskom infrastrukturom,
  • Građenje/rekonstrukcija i opremanje objekata za prodaju i prezentaciju vlastitih prerađevina,
  • Građenje/rekonstrukcija i opremanje objekata za obradu otpadnih voda, filtriranje zraka i rashladne sustave s pripadajućom unutarnjom i vanjskom infrastrukturom,
  • Građenje/rekonstrukcija i opremanje ostalih gospodarskih objekata, upravne prostorije s pripadajućim sadržajima, opremom i infrastrukturom koji su u funkciji djelatnosti prerade,
  • Nabava opreme, vozila i poljoprivrednih strojeva te građenje/rekonstrukcija prostora za čuvanje vozila i poljoprivrednih strojeva,
  • Kupnja zemljišta i objekata radi realizacije projekta do 10% vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta ako se ulaganje provodi sukladno važećim propisima kojima se uređuje gradnja, uz mogućnost kupnje prije podnošenja Zahtjeva za potporu, ali ne prije 1. siječnja 2014. godine.

Financiranje:

 • Minimalni iznos potpore: 15.000 EUR
 • Maksimalni iznos potpore:
  • Objekti za proizvodnju ulja – 600.000 EUR, za korisnike početnike do 200.000 EUR
  • Objekti malog kapaciteta za preradu mlijeka – 1.000.000 EUR, za korisnike početnike do 200.000 EUR
 • Intenzitet potpore: do 50% ukupno prihvatljivih troškova

Rok za podnošenje prijava: od 30. srpnja do 21. rujna 2018. godine

U pripremi projekta za prijavu na natječaj PBIRO Vam stoji na raspolaganju sa svojim dugogodišnjim iskustvom u području izrade poslovnih planova i investicijskih studija, te pripremi projekata i projektnih prijedloga za prijave na javne natječaje za poticaje i potpore.

Slobodno nam se obratite sa vašim prijedlogom!

Natječajna dokumentacija:

Natječaj 4.2.1. – objekti za proizvodnju ulja

Natječaj 4.2.1. – objekti malog kapaciteta za preradu mlijeka

Pravilnik (NN 46/17, 35/18)