Trg Republike Hrvatske 2, 51000 Rijeka, Hrvatska

Nacionalni natječaji: Vinska omotnica – Promidžba na tržištima trećih zemalja

Ministarstvo poljoprivrede objavilo je dana 07.  rujna 2017. godine Javni natječaj za podnošenje prijava za dodjelu sredstava iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014. – 2018. za mjeru Promidžba na tržištima trećih zemalja u 2017. godini (NN 89/17) Prihvatljivi prijavitelji: proizvođači vina upisani u Vinogradarski registar i imaju godišnju proizvodnju […]

Nacionalni natječaji: Javni poziv temeljem Programa razvoja javne turističke infrastrukture u 2017. godini

Ministarstvo turizma objavilo je dana 07. kolovoza 2017. Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu bespovratnih sredstava temeljem Programa razvoja javne turističke infrastrukture u 2017. godini. Prihvatljivi prijavitelji: Jedinice područne (regionalne) samouprave – županije Jedinice lokalne samouprave – gradovi i općine Prihvatljive aktivnosti: Plaže Uređenje plaža po izrađenom projektu koji […]

Nacionalni natječaji: Naukovanje za obrtnička zanimanja za 2017. godinu

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavilo je dana 01. kolovoza 2017. Otvoreni javni poziv za Projekt „Naukovanje za obrtnička zanimanja“ za 2017. godinu. Prihvatljivi prijavitelji: mikro, mala i srednja poduzeća (isključivo obrti, trgovačka društva, zadruge i ustanove) koja izvode praktičnu nastavu i vježbe naukovanja za učenike koji se obrazuju u […]

Nacionalni natječaji: Cjeloživotno obrazovanje za obrtništvo

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavilo je dana 24. travnja Otvoreni javni poziv ”Cjeloživotno obrazovanje obrtništva”.  Prihvatljivi prijavitelji: Mikro, mala i srednja poduzeća (isključivo obrti, trgovačka društva, zadruge i ustanove) te fizičke osobe Prihvatljive aktivnosti:  Obrazovanje u 2016. i 2017. godini za obavljanje vezanih obrta sukladno programima obrazovanja/ispita koje donosi javnopravno tijelo […]

Nacionalni natječaji: Sufinanciranje izrade projektne dokumentacije za ishođenje građevinske dozvole u cilju građenja reciklažnog dvorišta

Fond za zaštitu okoliša i energetsku  učinkovitost objavio je dana 08. ožujka 2017. godine Javni poziv za ”Neposredno sufinanciranje izrade projektne dokumentacije za ishođenje građevinske dozvole u cilju građenja reciklažnog dvorišta”. Prihvatljivi korisnici: Jedinice lokalne samouprave Prihvatljive aktivnosti: Izrada projektne dokumentacije za ishođenje građevinske dozvole u cilju građenja reciklažnog dvorišta: […]

Nacionalni natječaji: Primorsko – goranska županija: Subvencije kamata na kredite poduzetnika u poljoprivredi

Javni poziv poduzetnicima za podnošenje zahtjeva na Program kreditiranja poljoprivrede na području Primorsko-goranske županije  Primorsko-goranska županija objavila je 1. listopada 2015. godine Javni poziv poduzetnicima za podnošenje zahtjeva na Program kreditiranja poljoprivrede na području Primorsko-goranske županije “Poduzetnik u poljoprivredi 2015.”.   Korisnici kredita: Mikro, mali i srednji poduzetnici registrirani u Republici […]

Nacionalni natječaji: Primorsko-goranska županija: Subvencije kamata na kredite iznajmljivača

Program kreditiranja Kvarner Family 2015. za iznajmljivače na području Primorsko-goranske županije Primorsko-goranska županija objavila je dana 31. prosinca 2015. Javni poziv iznajmljivačima za podnošenje zahtjeva na Program kreditiranja Kvarner Family 2015. na području Primorsko-goranske županije. Prihvatljivi korisnici kredita: Fizičke osobe – pružatelji ugostiteljske usluge u domaćinstvu: Iznajmljivači koji već imaju […]

Nacionalni natječaji: Primorsko-goranska županija: Subvencije kamata na kredite poduzetnika u turizmu

Javni poziv poduzetnicima i obrtnicima na podnošenje prijava na Program kreditiranja "Poduzetnik u turizmu 2016" Primorsko-goranska županija objavila je 30. svibnja 2016. godine Javni poziv za prijavu na programa kreditiranja “Poduzetnik u turizmu 2016”. Korisnici kredita: Korisnici kredita mogu biti postojeći poduzetnici i poduzetnici početnici (trgovačka društva (d.o.o./j.d.o.o.) i obrti) […]

Nacionalni natječaji: Sufinanciranje aktivnosti promidžbe poduzetništva i obrta

Javni poziv za prijavu gospodarskih manifestacija, znanstveno-stručnih skupova i ostalih aktivnosti promidžbe poduzetništva i obrta Ministarstvo poduzetništva i obrta objavilo je 11. svibnja 2016. Javni poziv za prijavu gospodarskih manifestacija, znanstveno – stručnih skupova i ostalih aktivnosti promidžbe poduzetništva i obrta. Prihvatljivi prijavitelji: Organizatori gospodarskih događanja i manifestacija, sajmova i […]