Trg Republike Hrvatske 2, 51000 Rijeka, Hrvatska

Nacionalni natječaji: Cjeloživotno obrazovanje za obrtništvo

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavilo je dana 1. ožujka 2018. godine Otvoreni javni poziv ”Cjeloživotno obrazovanje obrtništva”.    Prihvatljivi prijavitelji: Mikro, mala i srednja poduzeća (isključivo obrti, trgovačka društva, zadruge i ustanove) te fizičke osobe   Prihvatljive aktivnosti:  Obrazovanje u 2016. i 2017. godini za obavljanje vezanih obrta sukladno programima obrazovanja/ispita […]

Nacionalni natječaji: Sufinanciranje projekata sanacije klizišta

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja dana 26. veljače 2018. godine objavljuje Javni poziv za sufinanciranje projekata sanacije klizišta u 2018. godini.   Prihvatljivi prijavitelji: Jedinice lokalne samouprave   Prihvatljive aktivnosti: izrada projektne dokumentacije radovi na sanaciji klizišta   Financiranje: do 80% ukupnog iznosa prihvatljivih troškova   Rok za podnošenje prijava: 28. […]

Nacionalni natječaji: Poticanje razvoja komunalnog gospodarstva i ujednačavanje komunalnog standarda

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja dana 26. veljače 2018. godine objavljuje Javni poziv za sufinanciranje projekata gradova i općina za poticanje razvoja komunalnog gospodarstva i ujednačavanje komunalnog standarda u 2018. godini.   Prihvatljivi prijavitelji: Jedinice lokalne samouprave I. do VI. skupine (prema Odluci o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave […]

Nacionalni natječaji: Program razvoja cikloturizma na kontinentu

Ministarstvo turizma objavilo je dana 26. veljače 2018. godine Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu bespovratnih sredstava temeljem Programa razvoja cikloturizma na kontinentu u  2018. godini.   Prihvatljivi prijavitelji:  Jedinice područne (regionalne) samouprave – županije: Bjelovarsko-bilogorska, Brodsko-posavska, Karlovačka, Krapinsko-zagorska, Koprivničko-križevačka, Ličko-senjska, Međimurska, Osječko-baranjska, Požeško-slavonska, Sisačko-moslavačka, Varaždinska, Virovitičko-podravska,  Vukovarsko-srijemska i […]

Nacionalni natječaji: Poboljšanje materijalnih uvjeta u predškolskim ustanovama/dječjim vrtićima

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku objavilo je 20. veljače 2018. godine Poziv za prijavu projekata usmjerenih na poboljšanje materijalnih uvjeta u predškolskim ustanovama/dječjim vrtićima.   Prihvatljivi prijavitelji: Jedinice lokalne samouprave, osnivači dječjih vrtića utvrđeni Odlukom o donošenju mreže dječjih vrtića (čl.14 Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, […]

Nacionalni natječaji: Konkurentnost turističkog gospodarstva

Ministarstvo turizma objavilo je dana 19. veljače 2018. godine Javni poziv za kandidiranje projekta ”Konkurentnost turističkog gospodarstva”.   Prihvatljivi korisnici: Subjekti malog gospodarstva (trgovačka društva izvan javnog sektora, obrti i zadruge), OPG – obiteljska poljoprivredna gospodarstva koja pružaju ugostiteljske i/ili turističke usluge.   Mjere programa: Mjera A – Povećanje standarda, kvalitete […]

Nacionalni natječaji: Sufinanciranje izrade prostornih planova

Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja objavilo je dana 16.02.2018. godine Javni  poziv za  sufinanciranje izrade prostornih  planova jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u 2018. godini.   Prihvatljivi prijavitelji: Jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave   Prihvatljive aktivnosti: Izrada sljedećih prostornih planova ili njihova izmjena i dopuna: Prostorni plan županije/Grada […]

Nacionalni natječaji: Strukovne udruge u turizmu i/ili ugostiteljstvu 2018.

Ministarstvo turizma objavilo je dana 15. veljače 2018. godine Javni natječaj za sufinanciranje programa i projekata strukovnih udruga u turizmu i/ili ugostiteljstvu u 2018.   Prihvatljivi prijavitelji: Strukovne udruge u turizmu i/ili ugostiteljstvu koje statutom imaju utvrđeno djelovanje u području turizma i/ili ugostiteljstva i djeluju najmanje jednu godinu u području […]

Nacionalni natječaji: Potpore organizatorima manifestacija iz nadležnosti Ministarstva poljoprivrede

Ministarstvo poljoprivrede objavilo je dana 02. studenog 2017. godine Javni poziv za dodjelu potpore organizatorima manifestacija iz nadležnosti Ministarstva poljoprivrede u 2017. godini.   Prihvatljivi prijavitelji: Korisnici potpore su organizatori manifestacija sa sjedištem u Republici Hrvatskoj i to: a) za znanstveno-stručne skupove: obrazovne i znanstveno-istraživačke ustanove, stručna udruženja, udruge, zadruge, […]

Nacionalni natječaji: Primorsko – goranska županija: Subvencije kamata na kredite poduzetnika u poljoprivredi

Javni poziv poduzetnicima za podnošenje zahtjeva na Program kreditiranja poljoprivrede na području Primorsko-goranske županije  Primorsko-goranska županija objavila je 1. listopada 2015. godine Javni poziv poduzetnicima za podnošenje zahtjeva na Program kreditiranja poljoprivrede na području Primorsko-goranske županije “Poduzetnik u poljoprivredi 2015.”.   Korisnici kredita: Mikro, mali i srednji poduzetnici registrirani u Republici […]