Trg Republike Hrvatske 2, 51000 Rijeka, Hrvatska

EU natječaji: Unaprjeđenje usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku objavilo je dana 8. ožujka 2018. godine Otvoreni javni poziv za „Unaprjeđenje usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja“.   Prihvatljivi prijavitelji: Vrtići, Jedinice lokalne samouprave (Ukoliko je prijavitelj jedinica lokalne  samouprave, obvezno je partnerstvo s najmanje jednim […]

EU natječaji: Potpore za očuvanje, održivo korištenje i razvoj genetskih izvora u poljoprivredi (10.2.)

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je 28. veljače 2018. godine Natječaj za provedbu podmjere 10.2 „Potpora za očuvanje, održivo korištenje i razvoj genetskih izvora u poljoprivredi“.   Prihvatljivi prijavitelji: Javna tijela koja se bave očuvanjem biljnih ili životinjskih genetskih izvora. Korisnik koji se bavi očuvanjem biljnih […]

EU natječaji: Certifikacijom proizvoda do tržišta

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavilo je dana 03. svibnja 2017. godine Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga ”Certifikacijom proizvoda do tržišta”. Prihvatljivi prijavitelji: Pravna ili fizička osoba koja je mikro, mali ili srednji poduzetnik sukladno definiciji malih i srednjih poduzeća na način utvrđen u Prilogu I. Definicija malih i […]

EU natječaji: Potpora za osnivanje operativnih skupina

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je 20. veljače 2018. godine Natječaj za provedbu podmjere 16.1. „Potpora za osnivanje i rad operativnih skupina Europskog partnerstva za inovacije (EIP) za poljoprivrednu produktivnost i održivost“ – provedba tipa operacije 16.1.1. „Potpora za osnivanje operativnih skupina“.   Prihvatljivi prijavitelji: […]

EU natječaji: Potpore poljoprivrednicima – sektor biljne proizvodnje (4.1.1.)

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je dana 15. veljače 2018. godine Natječaj  za provedbu Podmjere 4.1. ”Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva” – provedba tipa operacije 4.1.1. ”Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava” sektor biljne proizvodnje. Prihvatljivi korisnici:  fizičke i pravne osobe upisane u […]

EU natječaji: Izgradnja i opremanje proizvodnih kapaciteta MSP-a

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavilo je dana 02. veljače 2018. godine Poziv ”Izgradnja i opremanje proizvodnih kapaciteta MSP-a”.   Prihvatljivi prijavitelji: Mikro, mala i srednja poduzeća koja do trenutka predaje projektnog prijedloga moraju biti registrirana za obavljanje djelatnosti iz sljedećih skupina: C Prerađivačka industrija (izuzev skupina koje su isključene […]

EU natječaji: Ribarske luke, iskrcajna mjesta, burze riba i zakloništa

Ministarstvo poljoprivrede objavilo je dana 31. siječnja 2018. godine Natječaj za dodjelu potpore u okviru mjere Ribarske luke, iskrcajna mjesta, burze riba i zakloništa. Prihvatljivi prijavitelji: Lučka uprava, jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i ovlaštenici koncesije za upravljanje lučkim područjem Prihvatljive aktivnosti: U okviru ulaganja vezanih uz poboljšanje infrastrukture ribarskih […]

EU natječaji: Ulaganje u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti (6.2.)

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavilo je dana 31. siječnja 2018. godine Natječaj za tip operacije 6.2.1. »Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.   Prihvatljivi korisnici: poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednih […]

EU natječaji: Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku objavilo je dana 23. siječnja 2018. godine Poziv „Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici – Faza 1“.   Prihvatljivi prijavitelji: Pravna osoba sa sljedećim pravnim statusom: Udruga/strana udruga; Vjerska zajednica Ustanova socijalne skrbi: centar za socijalnu skrb, dom socijalne skrbi i centar […]

EU natječaji: Razvoj poduzetništva u gradu Benkovcu, Kninu, Petrinji i Belom Manastiru

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavilo je dana 7. prosinca 2017. godine četiri Poziva i to: Razvoj poduzetništva u gradu Benkovcu Razvoj poduzetništva u gradu Belom Manastiru Razvoj poduzetništva u gradu Kninu Razvoj poduzetništva u gradu Petrinji   Prihvatljivi prijavitelji: pravne ili fizičke osobe koje su mikro, malo […]