English
Mapa weba
Poslovno savjetovanje - Konzalting
Često postavljana pitanja - FAQs
Home>Usluge>Predstečajna nagodba
PBIRO na Facebook-u Pridružite se na Facebook-u
PBIRO na Twitter-u Pratite nas na Twitter-u
PBIRO-ov Centar za edukaciju poduzetnika - edukacija poduzetnika i poslovna edukacija
RSS Aktualnosti Aktualnosti putem RSS-a
Aktualno:
Predstečajna nagodba - jeste li u obvezi podnjeti prijedlog za predstečajnu nagodbu?
Poticaji ulaganja
Poticaji investicija- detaljnije
Utjecaj gospodarske krize na preradu drva i proizvodnju namještaja Republike Hrvatske
LEADER Program - Europskom praksom do vlastitih prilika
LEADER Program - Europskom praksom do vlastitih prilika - Objavljena brošura PBIRO-a (pdf 0,7 MB)
Razvoj drvne industrije Primorsko-goranske županije utemeljen na znanju - studija
Razvoj industrije Primorsko-goranske županije utemeljen na znanju - studija
PBIRO poslovno savjetovanje je nositelj preporuka:
Pogledajte virtualnu brošuru:
Poduzetništvo te čeka - virtualna brošura

Predstečajna nagodba

Osnovni je cilj predstečajne nagodbePredstečajna nagodba da dužniku koji je postao nelikvidan ili insolventan omogući financijsko restrukturiranje, odnosno da vjerovnicima omogući povoljnije uvjeti namirenja njihovih tražbina od namirenja u stečajnom postupku (Zakon o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbivanjski link NN 108/12; Uredbavanjski link NN 144/12; Pravilnik o troškovima postupka predstečajne nagodbevanjski link NN 5/13).

Zakonom su određeni uvjeti za podnošenje prijedloga za pokretanje predstečajne nagodbe glede uvjeta:

 • nelikvidnosti (u slučaju da poduzetnik više od 60 dana kasni u ispunjenju obveza čiji iznos iznosi > 20% kratkoročnih obveza objavljenih u GFI za proteklu godinu ili da više od 30 dana kasni s isplatom plaće u visini ugovorene s pripadajućim doprinosima i porezima koje je dužan uplatiti zajedno sa plaćom) i uvjeta
 • insolventnosti (u slučaju da poduzetnik više od 60 dana ima blokiran žiro račun ili ako vrijednost njegove imovine ne pokriva obveze)

Ukoliko poduzetnik ne može povratiti stanje likvidnosti ili insolventnosti dužan je pokrenuti postupak predstečajne nagodbe u roku od 60 dana od nastupanja nelikvidnosti odnosno u roku 21 dan od nastanka insolventnosti (nesposobnosti za plaćanje ili prezaduženosti), osim u slučaju ukoliko poduzetnik nema imovine postoji ili je beznačajna i nema zaposlenih (čl.39).

Predstečajna nagodba se provodi u dvije faze:

 • postupak koji se provodi pred Nagodbenim vijećem u okviru FINA-e
 • postupak potvrde plana koji se provodi pred nadležnim Trgovačkim sudom

Pred Nagodbenim vijećem provodi se postupak:

 • podnošenja prijedloga za pokretanje predstečajne nagodbe
 • donošenja Rješenja o otvaranju postupka predstečajne nagodbe
 • deblokade računa poduzetnika
 • prikupljanja prijava tražbina vjerovnika - ispitivanja prijava tražbina
 • utvrđivanje prava glasa i glasanje o predloženom financijskom planu restrukturiranja
 • donošenje Rješenja o prihvaćanju plana ili Rješenja o obustavi postupka

Redovni postupak predstečajne nagodbe mora se dovršiti najkasnije u roku od 120 dana od dana njegova otvaranja.

Prilikom podnošenja prijedloga za pokretanje predstečajne nagodbe poduzetnik je dužan predujmiti troškove postupka (administrativni troškovi pokretanja i vođenja postupka, troškovi povjerenika predstečajne nagodbe i drugi troškovi određeni zakonom).

Ukoliko poduzetnik ispunjava uvjete:

 • da ukupan iznos obveza naveden u financijskom stanju i poslovanju nije veći od 2.000.000 kn i
 • koji zapošljava manje od 30 radnika

provodi se skraćeni predstečajni postupak. U tom slučaju postupak se mora dovršiti najkasnije u roku od 100 dana od dana njegova otvaranja. Na skraćeni postupak predstečajne nagodbe ne primjenjuju se odredbe o povjereniku, reviziji i deblokiranju transakcijskog računa prije otvaranja postupka predstečajne nagodbe.

Pred nadležnim Trgovačkim sudom provodi se postupak Sklapanja predstečajne nagodbe.

Predstečajna nagodba ima snagu ovršne isprave za sve vjerovnike čije su tražbine utvrđene i razlučne vjerovnike, ako su se odrekli svoga prava na odvojeno namirenje.

Postupak predstečajne nagodbe ne utječe na pravo odvojenog namirenja izlučnih i razlučnih vjerovnika niti na tražbine radnika i prijašnjih radnika nastale do dana otvaranja predstečajne nagodbe, iz radnog odnosa u bruto iznosu, otpremnine do iznosa propisanog zakonom, odnosno kolektivnim ugovorom i tražbine po osnovi naknade štete pretrpljene zbog ozljede na radu ili profesionalne bolesti.

Vaša ispravna poslovna vizija i naša planska sposobnost i iskustvo u stečajnim i predstečajnim postupcima odvesti će Vas ka željenom cilju – vratiti Vas na mjesto na tržištu na kojem pripadate!

Obratite nam se! Mi ćemo Vam pomoći u sagledavanju problematike predstečajne nagodbe koja Vam moguće prijeti kao vlasnicima društva ili kao vjerovnicima.

Powered by PBIRO
Poslovni biro PBIRO poslovno savjetovanje - konzalting | Trg Republike Hrvatske 2 | 51000 Rijeka | Hrvatska (Croatia)
Copyright © 2015 Poslovni biro PBIRO d.o.o. za poslovno savjetovanje. Sva prava pridržana.