Trg Republike Hrvatske 2, 51000 Rijeka, Hrvatska

Aktualno //

EU natječaji: Operacija 4.2.1. ”Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima” za mikro, male i srednje korisnike

Ministarstvo poljoprivrede objavilo je dana 29. svibnja Natječaj za provedbu mjere 4 ”Ulaganja u fizičku imovinu”, podmjere 4.2. ”Potpora za ulaganja u preradu, marketing i/ili razvoj poljoprivrenih proizvoda”, operacije 4.2.1. ”Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima” za mikro, male i srednje korisnike. Prihvatljivi prijavitelji: Mikro, mala i srednja poduzeća: fizičke i […]

EU natječaji: Stavljanje na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture

Ministarstvo poljoprivrede objavilo je dana 25. svibnja 2017. godine Natječaj za dodjelu potpore u okviru mjere IV.3. “Stavljanje na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture”. Prihvatljivi prijavitelji:  Subjekti u ribarstvu, organizacije subjekata (ribarske zadruge, udruge, zaklade, fondacije, klasteri i drugi oblici udruženja u ribarstvu), organizacije proizvođača, javna tijela utemeljena zakonom koja predstavljaju subjekte u ribarstvu, […]

EU natječaji: Produktivna ulaganja u akvakulturu

Ministarstvo poljoprivrede objavilo je dana 25. svibnja Natječaj za dodjelu potpore u okviru mjere ”Produktivna ulaganja u akvakulturu”. Prihvatljivi prijavitelji: korisnik mora biti ovlaštenik povlastice/a ili isto mora biti zadovoljeno do podnošenja Zahtjeva za isplatu, korisnik mora imati podmirene financijske obveze prema Državnom proračunu Republike Hrvatske, korisnik ne smije biti […]

EU natječaji: Umjetnost i kultura 54+

Ministarstvo kulture objavilo je dana 23. svibnja 2017. Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga ”Umjetnost i kultura 54+”.   Prihvatljivi prijavitelji: Prijavitelj mora ispunjavati sljedeće uvjete: biti pravna osoba javnog ili privatnog prava: umjetnička organizacija, udruga u području kulture i umjetnosti, zaklada te zadruga koja u svom temeljnom aktu ima […]

EU natječaji: Podmjera 3.1. Potpore za novo sudjelovanje u sustavima kvalitete

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je dana 23. svibnja Natječaj za provedbu Podmjere 3.1. ”Potpore za novo sudjelovanje u sustavima kvalitete” – provedba tipa operacije 3.1.1. ”Potpora za sudjelovanje poljoprivrednika u sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode i u sustavu ekološke poljoprivredne proizvodnje”. Prihvatljivi […]

EU natječaji: Certifikacijom proizvoda do tržišta

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavilo je dana 03. svibnja 2017. godine Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga ”Certifikacijom proizvoda do tržišta”. Prihvatljivi prijavitelji: Pravna ili fizička osoba koja je mikro, mali ili srednji poduzetnik sukladno definiciji malih i srednjih poduzeća na način utvrđen u Prilogu I. Definicija malih i […]

Nacionalni natječaji: Cjeloživotno obrazovanje za obrtništvo

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavilo je dana 24. travnja Otvoreni javni poziv ”Cjeloživotno obrazovanje obrtništva”.  Prihvatljivi prijavitelji: Mikro, mala i srednja poduzeća (isključivo obrti, trgovačka društva, zadruge i ustanove) te fizičke osobe Prihvatljive aktivnosti:  Obrazovanje u 2016. i 2017. godini za obavljanje vezanih obrta sukladno programima obrazovanja/ispita koje donosi javnopravno tijelo […]

EU natječaji: Operacija 4.1.1. ”Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava” – sektor stočarstva i peradarstva – ekonomska veličina od 8.000 EUR do 250.000 EUR

Ministarstvo poljoprivrede objavilo je dana 24.04.2017. godine Natječaj  za provedbu Podmjere 4.1. ”Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva” – provedba tipa operacije 4.1.1. ”Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava” sektor stočarstva i peradarstva, za poljoprivredna gospodarstva ekonomske veličine od 8.000 do 250.000 EUR standardnog ekonomskog rezultata   Prihvatljivi korisnici: Prihvatljivi korisnici:  […]

EU natječaji: Operacija 4.1.1. ”Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava” – sektor stočarstva i peradarstva – ekonomska veličina preko 250.000 EUR

Ministarstvo poljoprivrede objavilo je dana 24.04.2017. godine Natječaj  za provedbu Podmjere 4.1. ”Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva” – provedba tipa operacije 4.1.1. ”Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava” sektor stočarstva i peradarstva, za poljoprivredna gospodarstva ekonomske veličine preko 250.000 EUR standardnog ekonomskog rezultata   Prihvatljivi korisnici:  fizičke i pravne osobe upisane […]

EU natječaji: Operacija 4.1.1. »Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava« sektor voća i povrća – ekonomska veličina od 6.000 EUR do 250.000 EUR

 Ministarstvo poljoprivrede objavilo je dana 24.04.2017. godine Natječaj  za provedbu Podmjere 4.1. ”Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva” – provedba tipa operacije 4.1.1. ”Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava” sektor voća i povrća, za poljoprivredna gospodarstva ekonomske veličine od 6.000 do 250.000 EUR standardnog ekonomskog rezultata   Prihvatljivi korisnici:  fizičke i […]