Trg Republike Hrvatske 2, 51000 Rijeka, Hrvatska

Arhiva aktualnosti: Promicanje održivog korištenja prirodne baštine

Natječaj zatvoren. Promicanje održivog korištenja prirodne baštine u nacionalnim parkovima i parkovima prirode Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavilo je objavilo je 11.04.2016. godine Ograničeni poziv na dostavu projektnih prijedloga pod nazivom “Promicanje održivog korištenja prirodne baštine u nacionalnim parkovima i parkovima prirode”. Prihvatljivi prijavitelji: Javne ustanove za […]

Arhiva aktualnosti: Vinska omotnica – Promidžba na tržištima trećih zemalja

Natječaj zatvoren. Ministarstvo poljoprivrede objavilo je dana 04. svibnja 2017. godine Javni natječaj za podnošenje prijava za dodjelu sredstava iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014. – 2018. za mjeru Promidžba na tržištima trećih zemalja u 2017. godini (NN 43_17) Prihvatljivi prijavitelji: proizvođači vina upisani u Vinogradarski registar i imaju […]

Arhiva aktualnosti: Program razvoja cikloturizma na kontinentu

Natječaj zatvoren. Ministarstvo turizma objavilo je dana 05. travnja 2017 godine Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu bespovratnih sredstava temeljem Programa razvoja cikloturizma na kontinentu u  2017. godini. Prihvatljivi prijavitelji:  Jedinice područne (regionalne) samouprave – županije: Bjelovarsko-bilogorska, Brodsko-posavska, Karlovačka, Krapinsko-zagorska, Koprivničko-križevačka, Ličko-senjska, Međimurska, Osječko-baranjska, Požeško-slavonska, Sisačko-moslavačka, Varaždinska, Virovitičko-podravska,  Vukovarsko-srijemska […]

Arhiva aktualnosti: Primorsko-goranska županija: Potpora poljoprivrednim gospodarstvima

Primorsko-goranska županija objavila je dana 30. svibnja Javni poziv za dodjelu potpora poljoprivrednim gospodarstvima kroz sufinanciranje mjera ruralnog razvoja u poljoprivredi Primorsko-goranske županije u 2017. godini. PREDMET Javnog poziva su sljedeće mjere ruralnog razvoja: Mjera 1.1.1. Podrška razvoju novih i malih poljoprivrednih gospodarstava Mjera 1.5.1. Razvoj postojećih oznaka kvalitete te […]

Arhiva aktualnosti: Unaprjeđenje pismenosti – temelj cjeloživotnog učenja

Natječaj zatvoren. Ministarstvo obrazovanja i sporta objavilo je dana 29. prosinca Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga ”Unaprjeđenje pismenosti – temelj cjeloživotnog učenja”. Prihvatljivi prijavitelji: Osnovne i srednjoškolske ustanove sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08; 86/09; 92/10; 105/10; 90/12; 5/12; 16/12; 86/12; 126/12; 94/13; […]

Arhiva aktualnosti: Pristup ranjivih skupina tržištu rada u sektoru turizma i ugostiteljstva

Ministarstvo turizma objavilo je dana 01. ožujka 2017. Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga ”Poboljšanje pristupa ranjivih skupina tržištu rada u sektoru turizma i ugostiteljstva”. Prihvatljivi prijavitelji:  Ustanova za obrazovanje odraslih koja ima registriranu djelatnost obrazovanja odraslih sukladno Zakonuo obrazovanju odraslih ili Udruga koja u svojem statutu kao temeljnom općem aktu (sukladno […]

Arhiva aktualnosti: Podmjera 6.3. ”Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava”, tip operacije 6.3.1. ”Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava”

Natječaj zatvoren. Agencija za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je dana 27. siječnja Natječaj za provedbu podmjere 6.3. ”Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava” provedba tipa operacije 6.3.1. ”Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava”. Prihvatljivi prijavitelji: Mala poljoprivredna gospodarstva: upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, čije poljoprivredno gospodarstvo pripada ekonomskoj […]

Arhiva aktualnosti: Otvorena predavanja u okviru Rijeke psihologije 2017.

Predavanja završena. Kako zadržati „prave" zaposlenike?    Vrijeme održavanja: 20. veljače 2015. od 12:15 do 13:00 sati Mjesto održavanja: 3. Maj – Brodograđevna industrija 3. Maj d.d., Rijeka, Liburnijska 3 Predavač: Tijana Debelić   Svaka tvrtka ima zaposlenike koji su teško zamjenjivi. To su oni koji marljivo i uspješno rade i […]

Arhiva aktualnosti: Poticanje razvoja prerade drva i proizvodnje namještaja

Natječaj zatvoren. Ministarstvo poljoprivrede objavilo je dana 04. travnja 2017. Javni natječaj za dodjelu potpora male vrijednosti za poticanje razvoja prerade drva i proizvodnje namještaja Republike Hrvatske u 2017. godini.  Prihvatljivi prijavitelji:  Mikro, mala ili srednja poduzeća sukladno definiciji malih i srednjih poduzeća na način utvrđen u Prilogu I. Definicija […]

Arhiva aktualnosti: Sufinanciranje programa i projekata strukovnih udruga u turizmu i/ili ugostiteljstvu u 2017

Natječaj zatvoren. Ministarstvo turizma objavilo je dana 15. veljače 2017. Javni natječaj za sufinanciranje programa i projekata strukovnih udruga u turizmu i/ili ugostiteljstvu u 2017. Prihvatljivi prijavitelji: Strukovne udruge u turizmu i/ili ugostiteljstvu koje statutom imaju utvrđeno djelovanje u području turizma i/ili ugostiteljstva i djeluju najmanje jednu godinu u području […]