Trg Republike Hrvatske 2, 51000 Rijeka, Hrvatska

Nacionalni natječaji: Očuvanje i razvoj tradicijskih i umjetničkih obrta

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavilo je dana 31. svibnja 2017. godine Otvoreni javni poziv za Program „Očuvanje i razvoj tradicijskih i umjetničkih obrta“. Prihvatljivi prijavitelji: Mikro, mala i srednja poduzeća (isključivo obrti, trgovačka društva i zadruge) koja obavljaju djaltnost na obrtnički način i izrađuju proizvode tradicijskog i umjetničkog obrta […]

Nacionalni natječaji: Cjeloživotno obrazovanje za obrtništvo

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavilo je dana 24. travnja Otvoreni javni poziv ”Cjeloživotno obrazovanje obrtništva”.  Prihvatljivi prijavitelji: Mikro, mala i srednja poduzeća (isključivo obrti, trgovačka društva, zadruge i ustanove) te fizičke osobe Prihvatljive aktivnosti:  Obrazovanje u 2016. i 2017. godini za obavljanje vezanih obrta sukladno programima obrazovanja/ispita koje donosi javnopravno tijelo […]

Nacionalni natječaji: Sufinanciranje izrade projektne dokumentacije za ishođenje građevinske dozvole u cilju građenja reciklažnog dvorišta

Fond za zaštitu okoliša i energetsku  učinkovitost objavio je dana 08. ožujka 2017. godine Javni poziv za ”Neposredno sufinanciranje izrade projektne dokumentacije za ishođenje građevinske dozvole u cilju građenja reciklažnog dvorišta”. Prihvatljivi korisnici: Jedinice lokalne samouprave Prihvatljive aktivnosti: Izrada projektne dokumentacije za ishođenje građevinske dozvole u cilju građenja reciklažnog dvorišta: […]

Nacionalni natječaji: Primorsko – goranska županija: Subvencije kamata na kredite poduzetnika u poljoprivredi

Javni poziv poduzetnicima za podnošenje zahtjeva na Program kreditiranja poljoprivrede na području Primorsko-goranske županije  Primorsko-goranska županija objavila je 1. listopada 2015. godine Javni poziv poduzetnicima za podnošenje zahtjeva na Program kreditiranja poljoprivrede na području Primorsko-goranske županije “Poduzetnik u poljoprivredi 2015.”.   Korisnici kredita: Mikro, mali i srednji poduzetnici registrirani u Republici […]

Nacionalni natječaji: Primorsko-goranska županija: Subvencije kamata na kredite iznajmljivača

Program kreditiranja Kvarner Family 2015. za iznajmljivače na području Primorsko-goranske županije Primorsko-goranska županija objavila je dana 31. prosinca 2015. Javni poziv iznajmljivačima za podnošenje zahtjeva na Program kreditiranja Kvarner Family 2015. na području Primorsko-goranske županije. Prihvatljivi korisnici kredita: Fizičke osobe – pružatelji ugostiteljske usluge u domaćinstvu: Iznajmljivači koji već imaju […]

Nacionalni natječaji: Primorsko-goranska županija: Subvencije kamata na kredite poduzetnika u turizmu

Javni poziv poduzetnicima i obrtnicima na podnošenje prijava na Program kreditiranja "Poduzetnik u turizmu 2016" Primorsko-goranska županija objavila je 30. svibnja 2016. godine Javni poziv za prijavu na programa kreditiranja “Poduzetnik u turizmu 2016”. Korisnici kredita: Korisnici kredita mogu biti postojeći poduzetnici i poduzetnici početnici (trgovačka društva (d.o.o./j.d.o.o.) i obrti) […]

Nacionalni natječaji: Sufinanciranje aktivnosti promidžbe poduzetništva i obrta

Javni poziv za prijavu gospodarskih manifestacija, znanstveno-stručnih skupova i ostalih aktivnosti promidžbe poduzetništva i obrta Ministarstvo poduzetništva i obrta objavilo je 11. svibnja 2016. Javni poziv za prijavu gospodarskih manifestacija, znanstveno – stručnih skupova i ostalih aktivnosti promidžbe poduzetništva i obrta. Prihvatljivi prijavitelji: Organizatori gospodarskih događanja i manifestacija, sajmova i […]