Trg Republike Hrvatske 2, 51000 Rijeka, Hrvatska

EU natječaji: Podrška programima usmjerenim mladima

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku objavilo je dana 05. srpnja 2017. godine Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga ”Podrška programima usmjerenim mladima”. Prihvatljivi prijavitelji: prijavitelj mora biti pravna osoba sa sljedećim pravnim statusom: udruga koja u svojem temeljnom aktu ima definirano da je ciljno i prema djelatnostima […]

EU natječaji: Pružanje visokokvalitetnih usluga za MSP putem poduzetničkih potpornih institucija

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavilo je dana 03. lipnja 2017. Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga ”Pružanje visokokvalitetnih usluga za MSP putem poduzetničkih potpornih institucija (PPI)”. Prihvatljivi prijavitelji: Poduzetnička potporna institucija u privatnom ili javnom vlasništvu koji su sukladno definiciji iz čl. 4. Zakona o unapređenju poduzetničke infrastrukture (Narodne […]

EU natječaji: Mjera I.1. ”Inovacije”

Ministarstvo poljoprivrede objavilo je dana 15. lipnja 2017. godine Natječaj za dodjelu potpore u okviru mjere I.1. “Inovacije”. Prihvatljivi prijavitelji: Vlasnik/ovlaštenik povlastice za gospodarski ribolov na moru i slatkim vodama, Pravna ili fizička osoba subjekt u poslovanju s hranom sukladno posebnom propisu, a koja je korisnik odobrenog ili registriranog objekta […]

EU natječaji: Ulaganje u znanost i inovacije – prvi poziv

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je dana 13. lipnja 2017. godine Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga  ”Ulaganje u znanost i inovacije – Prvi poziv”. Prihvatljivi prijavitelji: Prijavitelj mora biti znanstvena organizacija – znanstveni instituti ili visoko učilište osnovano u RH, upisana u Upisnik znanstvenih organizacija koji se vodi pri […]

EU natječaji: Sanacija i zatvaranje odlagališta neopasnog otpada

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike objavilo je dana 08. lipnja 2017. godine Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga ”Sanacija i zatvaranje odlagališta neopasnog otpada”. Prihvatljivi prijavitelji: Jedinice lokalne samouprave (gradovi i općine) na čijem se području nalaze odlagališta koja su predmet ovog Poziva, sukladno ZOGO-u, čl. 23., st. 4, u […]

EU natječaji: Jačanje socijalnog dijaloga – faza III

Ministarstvo rada i mirovinskog sustava objavilo je dana 31. svibnja 2017. godine Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga ”Jačanje socijalnog dijaloga – faza III”. Prihvatljivi prijavitelji: socijalni partneri: sindikat, udruga sindikata više razine, udruga poslodavaca, udruga poslodavaca više razine, jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, razvojna agencija kojoj je osnivač […]

EU natječaji: Operacija 4.2.1. ”Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima” za velike korisnike

Ministarstvo poljoprivrede objavilo je dana 29. svibnja Natječaj za provedbu mjere 4 ”Ulaganja u fizičku imovinu”, podmjere 4.2. ”Potpora za ulaganja u preradu, marketing i/ili razvoj poljoprivrenih proizvoda”, operacije 4.2.1. ”Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima” za velike korisnike. Prihvatljivi prijavitelji: Velika poduzeća: fizičke i pravne osobe registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda […]

EU natječaji: Operacija 4.2.1. ”Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima” za mikro, male i srednje korisnike

Ministarstvo poljoprivrede objavilo je dana 29. svibnja Natječaj za provedbu mjere 4 ”Ulaganja u fizičku imovinu”, podmjere 4.2. ”Potpora za ulaganja u preradu, marketing i/ili razvoj poljoprivrenih proizvoda”, operacije 4.2.1. ”Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima” za mikro, male i srednje korisnike. Prihvatljivi prijavitelji: Mikro, mala i srednja poduzeća: fizičke i […]

EU natječaji: Stavljanje na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture

Ministarstvo poljoprivrede objavilo je dana 25. svibnja 2017. godine Natječaj za dodjelu potpore u okviru mjere IV.3. “Stavljanje na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture”. Prihvatljivi prijavitelji:  Subjekti u ribarstvu, organizacije subjekata (ribarske zadruge, udruge, zaklade, fondacije, klasteri i drugi oblici udruženja u ribarstvu), organizacije proizvođača, javna tijela utemeljena zakonom koja predstavljaju subjekte u ribarstvu, […]

EU natječaji: Produktivna ulaganja u akvakulturu

Ministarstvo poljoprivrede objavilo je dana 25. svibnja Natječaj za dodjelu potpore u okviru mjere ”Produktivna ulaganja u akvakulturu”. Prihvatljivi prijavitelji: korisnik mora biti ovlaštenik povlastice/a ili isto mora biti zadovoljeno do podnošenja Zahtjeva za isplatu, korisnik mora imati podmirene financijske obveze prema Državnom proračunu Republike Hrvatske, korisnik ne smije biti […]