Trg Republike Hrvatske 2, 51000 Rijeka, Hrvatska

Naš posao je da vaš posao bude bolji...

Jesmo li spremni? Surađujmo

Pronađite proizvode i usluge

Naši su proizvodi i usluge po mjeri komitenta, od malih i srednjih do velikih, od privatnih do javnih

Poslovni planovi i Investicijski projekti

Procjene vrijednosti poslovnih subjekata

Poslovni reinženjering, sanacije i stečajevi

Poslovna edukacija i stručna usavršavanja

Priprema projekata za financiranje iz Fondova EU

Usluge vanjskog ureda u provođenju projekata

O nama

Poslovni biro PBIRO d.o.o. je konzultantska tvrtka specijalizirana u područjima poslovnog i investicijskog savjetovanja, edukacije poduzetnika, te pripreme i provedbe projekata za financiranje iz Fondova EU i ostalih izvora. Vjerujemo kako naše reference među poduzetnicima, javnim institucijama, te u poslovnim bankama govore o nama bolje nego mi sami, stoga obratite nam se s povjerenjem!

Reference

Svi naši djelatnici imaju visoku stručnu spremu te profesionalne kapacitete i dodatnu naobrazbu za usluge koje pružamo. Višegodišnjom suradnjom okupljen je i širok tim vanjskih suradnika iz poslovnog i znanstveno-istraživačkog sektora, te takav spoj predstavlja razvojnu snagu i potencijal kvalitete za korisnike naših usluga. Pogledajte sve naše reference...

Projekti

Pripremili smo i realizirali preko 400 poduzetničkih i javnih investicijskih projekata. Pored toga, sanirali smo preko 30 poslovnih kriza i stečajnih problematika kod poslovnih subjekata u teškoćama.

Edukacije

Održali smo preko 120 edukacijskih ciklusa seminara koje je sa uspjehom odslušalo preko 1.500 polaznika.

EU projekti

Pripremili smo i realizirali preko 50 poduzetničkih i javnih investicijskih projekata financiranih kroz EU i nacionalne potpore.

Publikacije

Izradili smo preko 20 stručnih studija, elaborata i brošura u funkciji analize i poticanja poduzetničke aktivnosti na nacionalnoj i regionalnoj razini.

Services

Zašto raditi s nama?

Kreativni i certificirani profesionalci, fokusirani na zajednički uspjeh

Kontaktirajte nas

Aktualnosti po kategorijama

EU natječaji

Informacije o otvorenim natječajima za bespovratna sredstva i poticaje iz EU fondova.

Prikaži

Nacionalni natječaji

Informacije o otvorenim nacionalnim natječajima za bespovratna sredstva i poticaje.

Prikaži

Najave natječaja

Informacije o najavama predstojećih natječaja za bespovratna sredstva i poticaje.

Prikaži

PBIRO obavijesti

Ostale važne poslovne informacije i prilike koje želimo podijeliti s Vama vjerujući da mogu biti od koristi.

Prikaži

Preglednik EU i nacionalnih poticaja

Preuzmite sve informacije o EU i nacionalnim natječajima, otvorenim ili u najavi, objedinjeno na jednom mjestu.

slide

Aktualnosti

PBIRO obavijesti: Javni poziv poduzetnicima početnicima i potencijalnim poduzetnicima za dobivanje besplatnog savjetovanja

Javni poziv poduzetnicima početnicima i potencijalnim poduzetnicima za dobivanje besplatnog savjetovanja temeljem projekta „Poticanje razvoja poduzetničkog potencijala poduzetnika početnika na području Primorsko – goranske županije“   I. Primorsko – goranska županija, u suradnji s poduzetničkim centrom Poslovni biro PBIRO d.o.o. Rijeka provodi projekt „Poticanje razvoja poduzetničkog potencijala poduzetnika početnika na području Primorsko – goranske […]

EU natječaji: ESIF zajmovi

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) raspisao je 03. listopada 2016. Program Mikro i Malih zajmova namijenjen mikro i malim poduzetnicima. Cilj Programa je financiranje mikro i malih subjekata malog gospodarstva u svrhu: osnivanja obrta i trgovačkih društava, modernizacije i proširenja već postojećeg poslovanja, samozapošljavanja, zadržavanja postojećih […]

Nacionalni natječaji: Program razvoja cikloturizma na kontinentu

Ministarstvo turizma objavilo je dana 05. travnja 2017 godine Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu bespovratnih sredstava temeljem Programa razvoja cikloturizma na kontinentu u  2017. godini. Prihvatljivi prijavitelji:  Jedinice područne (regionalne) samouprave – županije: Bjelovarsko-bilogorska, Brodsko-posavska, Karlovačka, Krapinsko-zagorska, Koprivničko-križevačka, Ličko-senjska, Međimurska, Osječko-baranjska, Požeško-slavonska, Sisačko-moslavačka, Varaždinska, Virovitičko-podravska,  Vukovarsko-srijemska i Zagrebačka […]

EU natječaji: Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja – faza III

Ministarstvo rada i mirovinskog sustava objavilo je dana 10. ožujka 2017. Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja – faza III”. Prihvatljivi prijavitelji: Pravna osoba sa sljedećim statusom: KOMPONENTA 1 – Omogućiti učinkovitu provedbu županijskih strategija razvoja ljudskih potencijala Ustanova (npr. škole, Hrvatski zavod za zapošljavanje, […]

EU natječaji: Podmjera 7.1. Razvoj jedinica lokalne samouprave

Agencija za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je dana 27. ožujka 2017. Natječaj za provedbu podmjere 7.1. “Sastavljanje i ažuriranje planova za razvoj općina i sela u ruralnim područjima i njihovih temeljnih usluga te planova zaštite i upravljanja koji se odnose na lokalitete Natura 2000 i druga […]

EU natječaji: Pristup ranjivih skupina tržištu rada u sektoru turizma i ugostiteljstva

Ministarstvo turizma objavilo je dana 01. ožujka 2017. Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga ”Poboljšanje pristupa ranjivih skupina tržištu rada u sektoru turizma i ugostiteljstva”. Prihvatljivi prijavitelji:  Ustanova za obrazovanje odraslih koja ima registriranu djelatnost obrazovanja odraslih sukladno Zakonuo obrazovanju odraslih ili Udruga koja u svojem statutu kao temeljnom općem aktu (sukladno […]

Nacionalni natječaji: Poticanje razvoja prerade drva i proizvodnje namještaja

Ministarstvo poljoprivrede objavilo je dana 04. travnja 2017. Javni natječaj za dodjelu potpora male vrijednosti za poticanje razvoja prerade drva i proizvodnje namještaja Republike Hrvatske u 2017. godini.  Prihvatljivi prijavitelji:  Mikro, mala ili srednja poduzeća sukladno definiciji malih i srednjih poduzeća na način utvrđen u Prilogu I. Definicija malih i […]

Nacionalni natječaji: Konkurentnost turističkog gospodarstva

Ministarstvo turizma objavilo je dana 06. ožujka 2017. godine Javni poziv za kandidiranje projekta ”Konkurentnost turističkog gospodarstva”. Prihvatljivi korisnici: Subjekti malog gospodarstva (trgovačka društva izvan javnog sektora, obrti i zadruge), OPG – obiteljska poljoprivredna gospodarstva koja pružaju ugostiteljske i/ili turističke usluge), Fizičke osobe – privatni iznajmljivači. Mjere programa: Mjera A – […]

Najave natječaja: EU poticaji za mjere programa za pomorstvo i ribarstvo za 2017. godinu

Uprava ribarstva u svojstvu Upravljačkog tijela za Operativni program za pomorstvo i ribarstvo Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2014.-2020. godina izradila  je plan objave natječaja za 2017. godinu u okviru mjera Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo. VELJAČA PRIORITET UNIJE 1. Poticanje okolišno održivog resursno učinkovitog, inovativnog, konkurentnog i na znanju temeljenog ribarstva […]

EU natječaji: Internacionalizacija poslovanja MSP-ova

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavilo je dana 29. ožujka 2017. Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga ”Internacionalizacija poslovanja MSP-ova”. Prihvatljivi prijavitelji:  Pravne ili fizičke osobe koje su mikro, mali ili srednji poduzetnik sukladno definiciji malih i srednjih poduzeća na način utvrđen u Prilogu I. Definicija malih i srednjih poduzeća Uredbe […]